Laatste update 20:49
61

Oud-politici declareren gouden bergen voor adviezen aan Limburg

Limburg breekt aan de lopende band eigen regels wat betreft het uitdelen van baantjes, advies- en lobbyklussen aan oud-politici. NRC en De Limburger trokken donderdagavond een beerput aan semi-legale transacties open, waarbij achter gesloten deuren lucratieve klussen werden verdeeld onder politieke vriendjes door gedeputeerden. Daarbij werden aanbestedingsregels genegeerd en beloningen geheimgehouden.

De provincie Limburg betaalde tussen 2015 en 2018 veruit het meest aan oud-politici. 31 voormalig ministers, staatssecretarissen, Kamerleden, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders verdienden samen bijna 2 miljoen euro aan kleine en grote klussen. Meer dan de 1,6 miljoen euro die alle andere provincies gezamenlijk uitgaven en die bovendien verdeeld werd onder een veel grotere groep van 67 mensen. 760.000 euro daarvan werd uitgegeven in Zuid-Holland.

Het Limburgse college van Gedeputeerde Staten deelde baantjes uit aan oud-collega’s uit hun netwerk en schrapte regels die dergelijke praktijken in de weg stonden. Zo harkte de Limburgse oud-PVV-gedeputeerde Antoine Janssen bijna twee ton per jaar binnen met provinciale opdrachten. Bij drie van deze opdrachten werd niet eens de moeite genomen om offertes op te vragen bij andere bedrijven, zoals aanbestedingsregels voorschrijven.

Oud-CDA-minister Maxime Verhagen werd in 2013 aangesteld als ‘ambassadeur’ van Limburg, na zijn vertrek bij Economische Zaken. Daarvoor factureerde hij 1.134 euro per werkdag. NRC schrijft:

In vier jaar maakte Limburg 167.850 euro over aan Verhagens adviesbedrijf. Wat zijn inzet concreet oplevert, is niet bekend. Volgens het provinciebestuur laten de effecten van zijn werk „zich niet altijd in harde cijfers en rapportages vertalen”. Uit documenten die via de Wet openbaarheid van bestuur zijn opgevraagd blijkt dat Verhagen dubbel incasseerde. Zo bracht hij Limburg duizenden euro’s in rekening voor „gesprekken” die hij als ambassadeur had met VDL – eigenaar van autofabriek NedCar – terwijl hij bij VDL op de loonlijst staat als adviseur. In een ander dossier, dat van het onderhoud van de Joint Strike Fighter (F-35), declareerde Verhagen bij de provincie zijn adviezen om bedrijven aan onderhoudsopdrachten te helpen. Voor diezelfde taak wordt hij ook betaald door het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Lees het hele artikel van NRC hier.

Geef een reactie

Laatste reacties (61)