433

Oud-premier Van Agt slaat alarm over PVC-coalitie

'CDA moet op zijn schreden terugkeren'...Update 11.45: 'Als ze een niet-christelijke, conservatieve partij willen, moeten ze maar een nieuwe stichten'...Update 13.30: Ook CDA's Duitse fractiegenoten in Europarlement tegen samenwerking met Wilders

In een fel opiniestuk in de Volkskrant keert oud-premier Van Agt (CDA) zich tegen de onderhandelingen van zijn partij met de PVV. Volgens Van Agt is de PVV te extreem om serieus mee te onderhandelen en hebben voor de hand liggende alternatieve coalities nauwelijks een kans gehad.

Van Agt constateert dat de Grondwet misschien wel bescherming biedt tegen de meest draconische plannen van de PVV maar dat er nog tal van andere programmapunten zijn waar dat niet voor geldt. Hij veroordeelt de houding van de PVV tegenover de internationale gemeenschap. Zo wil Wilders het principe invoeren dat het buitenlands beleid wordt bepaald door ‘de strijd tegen de islam’. Ook de onvoorwaardelijke steun aan Israël stuit de oud-premier, die zich de laatste jaren meer is gaan uitspreken over de Palestijnse zaak, tegen de borst.

Enkele citaten uit het artikel.

In de paragraaf van het PVV-verkiezingsprogramma over veiligheid treffen we een aantal verontrustende passages aan. Er moeten hoge minimumstraffen komen en zwaardere maximumstraffen. Taakstraffen moeten worden afgeschaft, ook de vervroegde invrijheidstelling bij goed gedrag, ook de maatregel van terbeschikkingstelling (tbs) voor pathologisch misvormde delinquenten. Ingevoerd moet worden ‘etnische registratie’. In het hele land wordt waarvoor dan ook preventieve fouillering geoorloofd.
Al met al een zeer ingrijpende dehumanisering van ons strafrechtelijk stelsel en een ernstige beschadiging van onze rechtsstaat. Tegen deze pogingen tot vergroving behoren we ons teweer te stellen.

Weerzinwekkend is de uitspraak dat Grondwetsartikel 90 – ‘De regering bevordert de internationale rechtsorde’ – moet worden geschrapt. Dat zal niet gebeuren aangezien de daarvoor vereiste meerderheid ontbreekt, maar het is wel een treffende illustratie van een ideologie die monomaan gericht is op eigen land, die het internationale recht met verachting bejegent en die lak heeft aan onrecht en nood elders ter wereld. Een doodschop voor internationale solidariteit.

Zo rijst de principiële vraag: willen we ‘ons’ kabinet in leven laten houden door een politieke fractie die een verwerpelijke ideologie heeft en die zal voortgaan deze te verkondigen? Willen we voor ons voortleven gekoppeld worden en blijven aan beademingsapparatuur waarvan Wilders de knop bedient?

Update: 11.45: Arend Jansen, één van de ondertekenaars van het manifest en voorzitter van de CDA-basisgroep sociale zekerheid, noemt de onderhandelingen met de PVV “de ernstigste crisis uit het bestaan van het CDA”. De partij verschuift steeds meer naar rechts en gaat op de VVD lijken, aldus Jansen. Hij noemt het laatste verkiezingsprogramma verschrikkelijk. Ook andere CDA’ers maken zich zorgen. Volgens Sytze Faber, voormalig CDA-Kamerlid, is de enige oplossing opstappen. Jansen weigert echter zijn lidmaatschap op te zeggen. “Als ze een niet-christelijke, conservatieve partij willen, moeten ze maar een nieuwe stichten. Niet wij, maar zij moeten uit het CDA.”

Update: 13.30: De Duitse zusterpartij van het CDA, CDU, zegt in een open brief aan Maxime Verhagen dat het vol verbazing en onbegrip is over de onderhandelingen met de PVV.  Bart van Winsen, voorzitter van het Euregio Verband, schrijft: “De schadelijke en vaak schandelijke uitspraken van leider Wilders staan volstrekt haaks op het gedachtegoed dat CDA en CDU delen en uitdragen binnen de Europese christen/democratie.” Ook toekomstige openbare optredens van Geert Wilders zijn een angst-scenario voor de christelijke Euregio-coalitie. Ze zijn bang dat hij veel ongerustheid en schade zal veroorzaken.

De Volkskrant: Van Agt slaat ‘alarm’ vanwege formatie met PVV

De Pers: Linkse christen-democraten verliezen geloof in het CDA

De Volkskrant: CDA/CDU-verbond: PVV schadelijk voor EU

Geef een reactie

Laatste reacties (433)