1

Oud-VVD-burgemeester Schiedam eist vergoeding na integriteitsonderzoek

Wilma Verver acht niet bewezen dat zij haar macht als burgemeester misbruikte ... Accountantskamer kraakt BING-onderzoek ... Ook andere politici eisen vergoeding

Integriteitskwesties bij lagere overheden worden door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) onderzocht. Maar, zo blijkt nu, die onderzoeken houden lang niet altijd stand. Zeker zes lokale politici hebben het bureau vorige week dan ook aansprakelijk gesteld voor schade als gevolg van BING-onderzoeken.


Zo zegt oud-VVD-burgemeester van Schiedam, Wilma Verver, persoonlijk en in haar werk schade te hebben ondervonden na mislukte onderzoeken naar haar integriteit. Ook politici uit Wassenaar stellen BING aansprakelijk.

Verver eist dat BING, overigens een commercieel bureau, afstand neemt van een rapport uit 2011 waarin staat dat zij vriendjespolitiek bedreef en haar macht als burgemeester misbruikte. Het AD schreef destijds dat zij een ware angstcultuur op het stadhuis had gevestigd. Ook zou zij volgens het BING-rapport vanuit haar machtspositie een aannemersbedrijf waar zij een privé-conflict mee had hebben tegengewerkt en huurde ze het bedrijf van haar zoon – tegen de regels in – in voor diensten van de gemeente.

Verver stapte na verschijnen van het rapport op, maar eind vorig jaar werd het onderzoek door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, een beroepsinstelling van de Accountantskamer, nog gekraakt. De Accountantskamer is de bij de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ingestelde tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt.

BING-directeur Peter Werkman verklaart tegenover NRC nog weinig kwijt te willen over zaken die nog onder de rechter zijn. Maar:

Voor zover de aansprakelijkstellingen ons bekend zijn, zien wij geen onrechtmatig handelen van BING of de onderzoekers. De uitspraken van de tuchtrechters voor accountants betekenen nog niet dat er civielrechtelijk sprake is van onrechtmatig handelen of door BING veroorzaakte schade.

Eerder verscheen op Joop:
Vernietigend rapport over integriteit VVD-burgemeester
Oud-burgemeester Schiedam ontvangt toch nog steeds wachtgeld

Geef een reactie

Laatste reactie