103

Ouder in huis halen kost duizenden euro’s

Voordeelredenering kabinet pakt zeer nadelig uit voor burgers ... Lage inkomens hardst getroffen

De verzorgingsstaat is passé volgens premier Rutte en de burgers moeten individueel voor elkaar gaan zorgen in plaats van dat Nederland de zorg collectief organiseert. Wie dat doet door zijn of haar hulpbehoevende ouders in huis te nemen is echter duizenden euro’s per jaar kwijt omdat het kabinet jaagt op financiële voordelen die de burger zo zou hebben.


Het kabinet wil met de mantelzorgboete twee vliegen in één klap slaan. Door kinderen de zorg op zich te laten nemen voor hun bejaarde ouders bespaart de overheid aan hulpkosten. Maar het kabinet vindt ook dat een AOW-er die bij zijn of haar kind woont, best een lagere uitkering kan krijgen. Mensen die samenwonen zijn immers minder kwijt zijn aan huur, energie en voedsel, zo redeneert het kabinet. Wie als verzorgend kind een uitkering heeft kan ook daar op gekort worden omdat er dan ook sprake zou zijn van ‘voordeel’. Het besluit van het kabinet wordt op 24 juni in de Eerste Kamer besproken.

De NOS liet uitrekenen hoeveel het kost als een volwassen kind straks ouders in huis haalt:

Ouderen die met kinderen gaan samenwonen, moeten vanaf 2015 tot 300 euro per maand aan AOW inleveren. Daarnaast is het nu al zo dat uitkeringen en toeslagen van de kinderen omlaag gaan. Dat hakt er bij eenoudergezinnen flink in.

Bijstandsmoeders en hun ouders worden volgens de berekeningen van de Federatie Financieel Planners het zwaarst getroffen. Hun gezamenlijke inkomensverlies kan oplopen tot 5000 euro per jaar. Andere alleenstaande ouders en hun ouders kunnen er tot 4000 euro per jaar op achteruit gaan. (…) 

De Vereniging Gehandicapten Nederland wijst erop dat dit ook geldt voor ouderen met AOW die een gehandicapt kind in huis hebben met bijvoorbeeld een Wajong-uitkering. “Deze mensen zijn mantelzorger tot hun dood, en daar worden ze financieel voor gestraft.

De ‘voordelen’ worden door het kabinet onder meer te hoog ingeschat omdat er geen rekening wordt gehouden met het feit dat ouderen andere kosten maken dan jongeren.

cc-foto: Joshua Willis

Geef een reactie

Laatste reacties (103)