13

‘Oudere bijstandsgerechtigden grootste slachtoffer bezuinigingen’

Divosa-voorzitter: reïntegratie niet vol te houden bij voorgestelde bezuinigingen ... andere benadering uitkeringen nodig

In de jaarlijkse monitor van Divosa, de vereniging van managers op het terrein van participatie, werk en inkomen, geven de directeuren van sociale diensten aan dat ze bij de voorgestelde bezuinigingen niet langer in staat zullen zijn grote groepen werkelozen terug naar de arbeidsmarkt te brengen.

Er komen meer klanten en minder banen. En ondertussen willen de meeste politieke partijen flink bezuinigen op gemeentelijke re-integratiemiddelen, aldus Divosa-voorzitter René Paas. Hij waarschuwt dat sociale diensten daardoor de participatieambities van de politiek niet kunnen waarmaken. “De politiek dreigt haar eigen participatiedoelen te torpederen.” Daardoor worden vooral oudere bijstandsgerechtigden getroffen, aldus Divosa.

Uit de Divosa-monitor blijkt dat gemeenten nu al bijleggen op re-integratie. In 2009 gaven ze 14% meer uit dan het rijk financiert. Met dat extra geld zijn meer mensen geholpen. Maar de meeste politieke partijen willen honderden miljoenen extra bezuinigen op re-integratie. Dat zal sociale diensten dwingen om sociale activering en loonkostensubsidies te beperken, stelt Divosa. 
Divosa wil daarom een fundamenteel andere benadering van de uitkeringen. Om de participatie te stimuleren wil Divosa de uitkering inzetten als aanvulling op het loon dat mensen nog wél zelf kunnen verdienen.

Geef een reactie

Laatste reacties (13)