27

Ouderen ontberen thuis zorg

De bezuinigingen slaan hard toe: thuiswonende ouderen eten en drinken slecht, raken eenzaam en gaan er geestelijk op achteruit

Huisartsen en wijkverpleegkundigen nemen steeds meer vereenzaamde ouderen waar en ook ouderen die slecht eten en drinken. Dit komt doordat er te weinig professionele zorg aan huis is. Ook mantelzorg ontbreekt vaak waardoor ouderen in de problemen raken. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder Nederlandse huisartsen en wijkverpleegkundigen maandag.

Van de geraadpleegde huisartsen blijkt dat driekwart van de huisartsen de zorg aan huis als onvoldoende kwalificeert. Van de verpleegkundigen is de helft dezelfde mening toegedaan. En de problemen komen niet uit de lucht vallen. Wegens de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte II is de toegang tot verpleeghuizen beperkt. Uitgezonderd zijn ouderen die 24 uur per dag een beroep moeten doen op intensieve zorg.

Volgens de meeste artsen en wijkverpleegkundigen vloeien er negatieve gevolgen voort uit het langer thuis wonen. Behalve dat er slechter gegeten en gedronken wordt, raakt de oudere ook eenzaam of gaat er geestelijk op achteruit. Familie kan vaak onvoldoende bijspringen als dat nodig is omdat ze vaak al overbelast zijn of ver weg wonen.

Een verpleegkundige zegt:

In het ideale plaatje springen de kinderen bij. Als die er niet zijn, moet een oudere een goede beurs hebben om genoeg zorg te krijgen. Mensen die beide niet hebben, krijgen het echt steeds zwaarder.

De problemen die de professionele zorgverleners constateren hebben rechtstreeks te maken met de bezuinigingen door het kabinet. Zo is er een gat geslagen in de algemene ondersteuning thuis, is er minder dagbesteding en begeleiding. Sinds de herorganisatie van de gelden bestemd voor de zorgverlening, gaan de gemeenten over dit budget.

Herman Suichies van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen:

Een dagopvang die wordt opgeheven betekent meer vereenzaming, vaak slechter eten en drinken en meer kans op te laat geconstateerde medische problemen.

De bezuinigingsopdracht van verzekeraars speelt ook een grote rol in het stellen van een zorgindicatie.

Vorige jaar maakte Zembla een reportage waarin hetzelfde probleem onder ouderen werd geconstateerd.

Update 16:34
De FNV vindt dat de situatie in de ouderenzorg aanleiding tot handelen moet zijn door het kabinet. De bezuinigingen moeten volgens de vakbond worden teruggedraaid.

FNV-bestuurder Gijs van Dijk:

Je kan niet bezuinigen op de thuiszorg en tegelijkertijd verpleegtehuizen sluiten. Dan laat je mensen aan hun lot over. En dat in een verzorgingsstaat als de onze, ik hoop dat het kabinet dit nu eens inziet en de bezuinigingen terugdraait.”

Ook seniorenorganisaties Unie KBO vindt dat de situatie waarin ouderen die zorg aan huis ontvangen verkeren prioriteit verdient.

Je kunt niet én de weg naar het verzorgingshuis afsluiten en vervolgens ook nog alle voorzieningen rondom huis wegbezuinigen. Het rijk moet de portemonnee trekken en de gemeenten van meer middelen voorzien om de zorg thuis goed te regelen. Vervolgens moeten zij aan diezelfde gemeenten, ook de nodige eisen stellen.”

NOS: ‘Ouderen krijgen thuis te weinig zorg’

Foto: Still uit Zembla

Geef een reactie

Laatste reacties (27)