101

Ouderenbonden balen van 50Plus

Ouderenbonden: Partij drijft bewust wig tussen generaties ... Ouderen als groep niet slecht af in Nederland ... Belangenverstrengeling: Krol harkte als Kamerlid subsidie binnen voor Gaykrant-club

De politieke partij 50Plus is niet populair bij ouderenbonden. De belangenorganisaties verwijten de partij het debat te polariseren. De voorzitters van de bonden denken er niet over hun stem aan 50Plus te geven. De uitspraken komen op het moment dat duidelijk wordt dat ouderen in Nederland als groep weinig te klagen hebben over hun financiële positie. Het AD onthult dan ook nog eens nieuwe feiten over belangenverstrengeling bij 50Plus.

Dagblad Trouw sprak met de ouderenbonden PCOB, Unie KBO, NVOG en NOOM, die bij elkaar meer dan een half miljoen leden hebben. De commentaren liegen er niet om.

Elke discussie over jong en oud ondergraaft de solidariteit waar wij voor staan”, stelt Wim van Minnen, directeur van CSO, de koepel van ouderenorganisaties. “Want het gaat ons niet om verschillen tussen generaties, het gaat over verschillen binnen de samenleving: kansrijk of kansarm, hulpbehoevend of gezond, en vooral arm of rijk.

Anderen ergeren zich dood aan het gedrag van de partij. Bij het Kamerdebat over de pensioen ontstond de indruk dat 50Plus gebruik maakte van een claque, een min of meer georganiseerde applausclub op de publieke tribune bijvoorbeeld bijdragen van D66 hoorbaar weghoonde. Claques zijn een geliefd middel van populistische bewegingen. “Daar zijn wij helemaal niet blij mee,” zegt de voorzitter van de PCOB die niet geassocieerd wil worden met een partij die ‘botweg gaat voor het eigen belang’. De ouderenorganisaties willen dat 50Plus meer de strategie volgt van de Partij voor de Dieren dier er in slaagde andere partijen voor het partijdoel te interesseren. Morgen hebben de voorzitters een gesprek met Henk Krol.

Tegelijkertijd meldt het AD dat – in tegenstelling tot wat 50Plus beweert – ouderen als groep geen slechte positie bekleden in Nederland:

De arme oudere wordt een zeldzaamheid. Kon in 1985 nog 6,5 procent van de 65-plussers nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen, 25 jaar later is dat nog maar 2,5 procent van de ouderen. Dat blijkt uit de publicatie Het karige bestaan: een kwarteeuw armoede in Nederland, van onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau in het tijdschrift TPE-digitaal. Onder andere groepen is de armoede juist gestegen. Het aantal allochtone armen nam toe, net zoals de groep werkende armen. Onder tweeverdieners is de armoede het kleinst, bij werklozen en bijstandsgerechtigden het grootst.

Het AD meldt ook nieuwe feiten over het financiële gerommel van 50Plus-leider Henk Krol:

50Plus-leider Henk Krol heeft als lid van de Tweede Kamer subsidies aangevraagd bij het ministerie van Onderwijs voor een ‘online ontmoetingsplek van homoseksuele jongeren’. Eerder beweerde Krol dat hij was vergeten dat hij nevenfuncties had.

Hij harkte zo een subsidie van 200.000 euro binnen voor de Stichting Vrienden van de Gaykrant waar hij op dat moment voorzitter van was.

TPE Digitaal: Het karige bestaan, een kwart eeuw armoede in Nederland

Geef een reactie

Laatste reacties (101)