71

Ouders spijbelaar gekort op kinderbijslag

Meerderheid gemeenten heeft daartoe overeenkomst met Sociale Verzekeringsbank

Een meerderheid van de Nederlandse gemeenten heeft inmiddels een overeenkomst gesloten met de Sociale Verzekeringsbank om ouders van spijbelende kinderen te korten op hun kinderbijslag.

Dat schrijft de Volkskrant. Als een leerling binnen vier weken minimaal zestien uur spijbelt kan dat leiden tot een korting op de kinderbijslag. De Sociale Verzekeringsbank stelt zich daarbij afwachtend op:

Het is aan de leerplichtambtenaar om aan te geven wanneer en voor hoe lang op de kinderbijslag moet worden gekort. Wij doen niets als er niet een expliciet verzoek van de leerplichtambtenaar bij ons komt.

Geef een reactie

Laatste reacties (71)