8

‘Over tien jaar spijt van sociaal akkoord’

Oud-voorzitter enquêtecommissie Sociale Verzekeringen waarschuwt voor WW-plan ... bureaucratisch monster dreigt

Het is niet verstandig om de regie van de sociale zekerheid weer in handen te geven van werkgevers en werknemers, zoals in het sociaal akkoord is afgesproken. Dat stelt oud-Kamerlid Flip Buurmeijer (PvdA) in een interview met het Financieele Dagblad. Volgens Buurmeijer is het de vraag of de sociale partners beter in staat zijn mensen aan werk te helpen dan de overheid. “Ik ben bang dat we over tien jaar concluderen dat we dit niet hadden moeten doen”.

In de jaren ’90 was Buurmeijer voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die onderzocht wat er was mis gegaan in de uitvoering van de toenmalige WAO en de WW. Een van de conclusies was dat de sociale partners de WAO als verkapte afvloeiingsregeling gebruikten. Ook bleek dat de arbeidsbureaus, die werden aangestuurd door gemeenten en diezelfde sociale partners, er niet in slaagden voldoende werklozen aan banen te helpen. Op grond van die bevindingen is een einde gemaakt aan de rol van vakbonden en werkgevers  in de sociale zekerheid.

Buurmeijer heeft ook kritiek op de afspraken die in het sociaal akkoord zijn gemaakt over het aan werk helpen van arbeidsgehandicapten. De beoogde werkwijze werkt volgens hem het ontstaan van een “geweldige bureaucratische structuur” in de hand.

Buurmeijer denkt dat de in ledental  en invloed  tanende FNV zichzelf met het sociaal akkoord  opnieuw op de kaart probeert te zetten. De werkgevers steunen FNV-voorzitter Ton Heerts volgens het oud-PvdA-Kamerlid omdat ze hopen daarmee een dam op te werpen tegen de invloed van de SP in de vakbeweging. Over het enthousiasme van minister Asscher van Sociale Zaken voor de plannen met de WW merkt Buurmeijer in het FD-interview op: “Ik had de indruk dat hij zich niet erg goed in het verleden heeft verdiept.”

FD: Buurmeijer waarschuwt voor plan met WW

Geef een reactie

Laatste reacties (8)