20

Overheid blijft zwangere zzp’ers discrimineren

Minister Asscher van Sociale Zaken negeert uitspraak VN dat zelfstandige vrouwen door overheid zijn achtergesteld.

Het leek zo rechtvaardig: de twintigduizend zzp’ers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren en geen uitkering kregen van de overheid, hebben daar alsnog recht op. Dat bleek onlangs uit een uitspraak van de VN. Volgens een VN-comité dat toeziet op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag, waren de zelfstandige vrouwen achtergesteld in vergelijking met vrouwen in loondienst. En dat is discriminatie. Maar minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt de argumenten geen hout snijden, schrijft hij in een brief die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Een van de vrouwen die een proces had aangespannen tegen de staat vanwege het niet ontvangen zwangerschapsverlof zegt in de Volkskrant:

De minister breidt wel het zorgverlof voor vaders uit, maar laat zzp’ers in de kou staan. Er waren muzikanten die na twee weken al weer gingen optreden omdat ze anders geen inkomen hadden. Ik heb ook doorgewerkt terwijl vrouwen in loondienst verlof konden nemen. Dan word je ongelijk behandeld. (…) Is het voor de minister echt zo moeilijk om te zeggen dat de overheid een fout heeft gemaakt en alsnog uitbetaalt?

Zzp’ers waren tot 1 augustus 2004 verzekerd voor zwangerschapsverlof via de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) die toen werd afgeschaft. Sinds 1 juni 2008 vallen ze onder de nieuwe regeling Zelfstandig en Zwanger. Zelfstandig werkende vrouwen die in tussentijd zwanger werden, kregen geen uitkering. Ook al hadden ze daarvoor wel jarenlang belasting afgedragen voor de WAZ.

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann was namens vijf kleine zelfstandigen naar de VN gestapt nadat de Hoge Raad in 2011 had bepaald dat de overheid geen zorgplicht had voor de zwangere zelfstandigen.

Het comité dat gaat over de naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) bepaalde daarna in april dit jaar dat Nederland de zzp’ers heeft gediscrimineerd. Alle zwangere zelfstandigen uit de periode 2004-2008 moeten alsnog hun verlofuitkering krijgen, was de conclusie van het CEDAW.

Maar Lodewijk Asscher denkt daar anders over. Volgens hem gaat de verdragsbepaling niet over zelfstandigen, maar over werknemers. Daarbij vindt hij het mosterd na de maaltijd, omdat deze vrouwen inmiddels allemaal allang weer werken en hun verlofperiode al jaren geleden is. Zwangerschapsverlof is bedoeld om ‘de (aanstaande) moeder gedurende enige tijd het moment van de bevalling de benodigde rust te geven, ter bescherming van de gezondheid van moeder en kind’, schrijft Asscher.

Het proefprocessenfonds noemt het nieuws teleurstellend. Een woordvoerder zegt in een reactie aan de Volkskrant dat ze verwacht dat deVN-commissie en de Tweede Kamer hier niet mee akkoord gaan. Het fonds vindt dat de overheid eigenlijk allang heeft toegegeven fout te zitten, omdat er sinds 2008 toch weer een verlofregeling voor zwangere zzp’ers is. Kleine zelfstandigen krijgen nu weer geld tijdens hun zwangerschapsverlof.

CC foto: Jan vd Brink

Geef een reactie

Laatste reacties (20)