9

Overheid heeft klimaatbeleid laten verslonzen

Rapportage van de Algemene Rekenkamer: 'Het beleid dat er nu is toont weinig samenhang'

Nederland loopt ver achter met de voorbereidingen op de gevolgen van klimaatverandering. Daarmee riskeert het kabinet risico’s op onder meer de volksgezondheid, natuur en energievoorziening. De Algemene Rekenkamer concludeert in haar rapport dat het Rijk ‘geen of beperkt’ beleid heeft. Ook ontbreekt de coördinatie.

De afgelopen jaren was Nederland vooral voorbereid op de stijgende zeepspiegel. De hogere of soms juist lagere waterstanden in de rivieren en extreem weer kunnen grote gevolgen hebben voor mensen, planten en dieren.

We zijn beschermd door het Deltaprogramma, maar er zijn volgens het rapport nog meer risico’s. De Rekenkamer stelt dat er extra maatregelen nodig zijn om hogere kosten in de toekomst te voorkomen. Zo is nog niet goed onderzocht wat de effecten van klimaatverandering op de gezondheid, energie- en transportnetwerken en op recreatie en toerisme zijn. Het kabinet zou volgens de onderzoekers daarom goed moeten kijken naar het aanleggen en bouwen van gebouwen, (spoor-)wegen, energiesystemen en rioleringsnetwerken.

De Rekenkamer waarschuwt dat de kosten van klimaatverandering flink kunnen oplopen. Recent onderzoek dat in opdracht van de Europese Unie werd uitgevoerd laat zien dat het gemiddeld om een verlies van 4 tot 10 procent gaat van het bruto binnenlands product in 2100. De onderzoekers schrijven in het rapport dat de meeste bewindslieden de meeste conclusies onderschrijven, maar dat zij het besluit erover overlaten aan het nieuwe kabinet.

De actiegroep Urgenda hekelt al langer het Nederlandse klimaatbeleid. Via ‘crowdpleiten’ willen ze nu een meerderheid van de bevolking achter zich krijgen om druk te zetten op de overheid. Deze week stuurde de organisatie het kabinet een brief met het verzoek om binnen vier weken een overeenkomst te sluiten waarin staat dat Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgas met 40 procent moet verminderen. Als het kabinet dat niet doet, stapt Urgenda naar de rechter.

Directeur Marjan Minnesma in Trouw:

We zijn niet uit op een schadevergoeding of een juridisch gevecht. Wij willen van de rechter een objectief oordeel over de feiten die allang op tafel liggen.

Een aantal reactie van natuurorganisatie op het rapport van de Algemene Rekenkamer:

Greenpeace:

“Het rapport laat zien dat de Nederlandse regering geen benul heeft van de gevolgen en kosten van klimaatverandering. […] Een snelle doorbraak naar schone energieopwekking en veel meer energiebesparing zijn broodnodig om te voorkomen dat generaties na ons nóg meer kwijt zijn aan hoge dijken.

Hoofd klimaat en energie Ron Wit van Natuur & Milieu laat:

“Het is nu kristalhelder dat de politieke leiders de afgelopen jaren met hun rug hebben gestaan naar de problematiek van klimaatverandering. De conclusies van de Rekenkamer zijn overdonderend.

“Er is te weinig aandacht voor, en er is geen enkele poging gedaan om plannen uit te werken. Het instituut benadrukt dat klimaatverandering heel urgent is en grote economische gevolgen kan hebben. En of de politiek het nu wel of niet wil, het komt keihard op je af.”

Volkskrant: Nederland niet goed genoeg voorbereid op klimaatverandering

cc-foto: Marc Veraart

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (9)