9

‘Overheid moet meer openheid geven’

Voorstel GroenLinks en D66: 'Informatie van de overheid moet voor burgers een recht zijn, geen gunst zoals nu'

Gemeenten, provincies en het Rijk moeten straks beter motiveren waarom zij verzoeken om informatie van burgers of journalisten weigeren. Ook moeten meer instellingen hun informatie actief openbaar maken. Dat staat in het initiatiefwetsvoorstel Wet Open Overheid, dat D66 en GroenLinks donderdagmiddag presenteren. De initiatiefwet moet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen, schrijft NRC Handelsblad.

“Informatie van de overheid moet voor burgers een recht zijn, geen gunst zoals nu”, zegt Linda Voortman (GroenLinks) in NRC. Zij voerde overleg met de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Ivo Opstelten (Justitie) over het voorstel, dat een uitwerking is van een eerder plan van GroenLinks. Kamerlid Gerard Schouw van D66 is mede-initiatiefnemer. 

Nieuwe regels
Ook de Eerste en Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer, de Ombudsman en de adviserende tak van de Raad van State vallen straks onder de regels voor openbaarmaking. Semipublieke instellingen zoals woningcorporaties of ziekenhuizen blijven voorlopig nog uitgezonderd. Wel biedt de wet de mogelijkheid om de semipublieke sector snel onder de regels te laten vallen, aldus NRC.

Er komt ook een informatiecommissaris die moet bemiddelen tussen burgers en overheid als zij er niet uitkomen. Die zou onder de Nationale Ombudsman gaan werken. Het kabinet staat welwillend tegenover het voorstel, net als de fracties van PvdA, SP en PVV, zegt Voortman.

NRC: Wetsvoorstel: WOB-verzoeken weigeren straks lastiger

Geef een reactie

Laatste reacties (9)