Laatste update 10:44
63

Overheid moet niet alleen over, maar ook mét minderheden praten

De VVD heeft de mond vol van integratie, en ‘normaal doen’, maar biedt behalve die paternalistische sommatie weinig daadwerkelijke oplossingen hiervoor. Dat blijkt onder meer uit het onderzoeksrapport naar maatschappelijke spanningen en de rol van de Nederlandse overheid hierin, dat in opdracht van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) is opgesteld. De conclusie in het rapport: de overheid kan minder adequaat ingrijpen bij maatschappelijke spanningen, omdat het structurele overleg met inspraakorganen van minderheden is afgeschaft. Als er iets gebeurt, is er simpelweg geen gelijkwaardige gesprekspartner meer. Bijvoorbeeld vorig jaar, na de couppoging in Turkije: in Nederland liepen de spanningen hoog op. “Dat zou niet of niet in die mate zijn gebeurd als er structureel overleg was”, zegt Ahmet Azdural van het Inspraak Orgaan Turken in Nederland (IOT).

Kabinet Rutte-I, ook wel bekend als het kabinet dat door PVV-leider Geert Wilders werd gedoogd, schafte in 2011 resoluut, ‘zonder evaluatie’ het Landelijk Overleg Minderheden af. Niet geheel verwonderlijk, daar het kabinet slechts kon bestaan bij de gratie van Wilders. Dat fijnmazige netwerk van representatieve vertegenwoordigers van etnische gemeenschappen is dan ook in verval geraakt. In het rapport pleiten de onderzoekers nu voor een herinvoering van dit Landelijk Overleg Minderheden (LOM), in een nieuw jasje. Het rapport ligt als sinds januari bij de Tweede Kamer, maar de kwestie wordt naar het blijkt doorgeschoven naar een volgend kabinet.

De Volkskrant schrijft:

Vooral voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft een eigentijdse versie van structurele inspraak onmiskenbaar bestaansrecht, concluderen de onderzoekers. Want ministers hebben ‘geloofwaardige en betrouwbare’ gesprekspartners nodig. Die kunnen worden betrokken bij het dempen van spanningen, bij projecten om de achterban te activeren, om emancipatoir beleid te ondersteunen en om erachter te komen wat er leeft in de gemeenschappen.

In de krant wordt onder meer Wouter Palm aan het woord gelaten. Palm was van augustus 1982 tot 1 februari ‘integratieambtenaar’ onder zestien ministers. Nu hij met pensioen is, spreekt hij vrijuit. Ook Palm ziet graag een herinvoering van een soort LOM, dat internationaal veel erkenning kreeg. Palm:

Migrantengroepen hebben minder invloed op het beleid, waardoor het minder draagvlak en dus minder kans van slagen heeft. Zonder draagvlak is elk beleid tot mislukken gedoemd.

Palm erkent ook dat “in tijden van maatschappelijke spanningen een soort LOM-structuur onontbeerlijk” is. Zo was hij bijvoorbeeld betrokken bij overleg in 2004 na de moord op filmmaker Theo van Gogh, waarna minderhedenorganisaties snel naar buiten kwamen met verklaringen waarin zij zich distantieerden van gewelddadige en provocatieve acties en opriepen tot kalmte. Maar ook de andere kant op: na de aanslag op de moskee in Quebec (Canada), groeide de angst onder moslims in Nederland voor een soortgelijke aanslag.

De Volkskrant: Rapport: overheid moet weer in overleg met migranten

Geef een reactie

Laatste reacties (63)