54

Overheid moet tanden in vleesconsumptie zetten

C02-uitstoot vleesindustrie groter dan die van vervoer … minder vlees eten essentieel voor aanpak klimaatprobleem… overheden doen te weinig aan het probleem

Als we de verwoestende gevolgen van de klimaatverandering willen tegengaan is er vooral één ding wat we moeten doen of liever gezegd laten: vlees eten. Dat zegt een nieuw rapport dat is opgesteld door de onafhankelijke Britse denktank Chatham House. Vooral overheden zouden zich meer moeten bemoeien met de vleesconsumptie en moeten proberen die terug te dringen.

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is de honger naar vlees de grootste milieuvervuiler. De wereldwijde vleesconsumptie leidt tot meer C02-uitstoot dan de uitstoot van auto’s, vliegtuigen, treinen en schepen bij elkaar.

Het voorkomen van catastrofale opwarming van de aarde wordt dus een stuk makkelijker als we minder vlees gaan eten. Een van de schrijvers van het nieuwe rapport, Rob Bailey, zegt in de Guardian:

Er wordt al veel gedaan tegen ontbossing en voor schoner vervoer, maar er valt nog een enorme sprong te maken in de vleesindustrie.

Vanuit overheden worden overal regels voor het verminderen van de uitstoot in het verkeer toegepast, maar als het gaat om de vleesconsumptie zijn overheden vaak stil. Tot nu toe wordt er publiekelijk nauwelijks aangemoedigd om minder vlees te eten. En dat terwijl die tot meer C02-uitstoot leidt. Rob Bailey in de Guardian:

Er is grote weerstand bij overheden tegen het publiekelijk aanpakken van de vleesconsumptie omdat overheden vinden dat dat betuttelend beleid is.

Ook de meest recente rapporten van IPCC hebben aangetoond dat het van groot belang is dat de C02-uitstoot snel en scherp afgebogen zal moeten worden om grote milieuproblemen te voorkomen. Uit deze rapporten blijkt ook dat het minder eten van vlees die uitstoot substantieel kan verlagen.

Volgens voorspellingen neemt de wereldwijde vleesconsumptie tot 2050 met 75 procent toe. In China en Brazilië wordt op dit moment het meeste vlees gegeten en de vleesconsumptie groeit daar ook het hardst. Maar volgens de onderzoekers zijn dit ook de landen die het meest openstaan voor verandering in tegenstelling tot Europa en Amerika.

Volgens een woordvoerder van het Wereld Natuurfonds is het mogelijk de uitstoot met in ieder geval een kwart terug te dringen als we minder vlees gaan eten. “Overheden zouden ook in het onderwijs meer aandacht moeten besteden aan gezonde eetgewoontes en duurzaam leven”, aldus de woordvoerder.

In oktober dit jaar deed het belangrijkste adviesorgaan van de regering, de WRR, (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) nog een aanbeveling om het landbouwbeleid te wijzigen in voedselbeleid om dezelfde redenen: het is beter voor het milieu om (onder andere) minder vlees te eten en het is beter voor de gezondheid, aldus de raad.

De Partij voor de Dieren is voor een hogere belasting op vleesproducten, de zogenaamde vleestaks. Ook milieuorganisaties zoals bijvoorbeeld Natuur & Milieu, zijn voor hogere btw op vlees, maar die is er vooralsnog niet gekomen omdat er veel weerstand tegen is, onder andere uit de hoek van de vleesindustrie.

CC foto: tiexano

Geef een reactie

Laatste reacties (54)