21

Overheid negeerde belastend onderzoek landbouwgif

ZEMBLA: Insecticiden zijn wél schadelijk voor bijen

In het vervolg op de uitzending van ZEMBLA ‘Moord op de honingbij’, in maart 2011,laat ZEMBLA donderdagavond zien hoe adviseurs van voormalig staatssecretaris Henk Bleker nog steeds wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat landbouwgif gevaarlijk is voor bijen, buiten beschouwing laten.

In die eerste uitzending van ZEMBLA werd aangetoond dat de adviseurs van Bleker, onderzoekers van de Wageningen Universiteit, financiële banden hebben met producenten van landbouwgif, zoals bijvoorbeeld Bayer. Na de uitzending vond een spoeddebat in de Tweede Kamer plaats. Bleker beloofde vervolgens de bevindingen van ZEMBLA te laten onderzoeken. In plaats van dit te laten doen door een onafhankelijk instituut, liet Bleker dit opnieuw door de Wageningense onderzoekers uitvoeren.

De uitkomst van het rapport luidde dan ook dat er geen reden voor ongerustheid was: er bestonden misschien wel risico’s voor bijen, maar daar zou te weinig wetenschappelijk bewijs voor bestaan.

Hoogleraar nieuwe risico’s J. Van der Sluijs hierover in ZEMBLA:

“Wat opvalt, is dat de studies die door de industrie zelf zijn gedaan, erg goed vertegenwoordigd zijn in het rapport. Onafhankelijke studies – de studies vanuit universiteiten die niet door de industrie gefinancierd zijn – zijn ondervertegenwoordigd.

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) publiceerde vorige week, in een herbeoordeling van de effecten van zogenaamde ‘neonicotinoïden’, dat bij toepassing op sommige gewassen een hoog risico voor bijen is geconstateerd.

Voor boeren en tuinders zijn insecticiden van groot belang om een hoge productie te halen. Economische belangen wegen zwaar in Den Haag. Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, stelt in ZEMBLA dat staatssecretaris Bleker nooit van plan was om serieus te kijken naar de mogelijke invloed van producenten op het toelatingsbeleid.

Hij had geen zin – en dat is tot nu toe ook bij z’n voorgangers gebleken, dat waren ook CDA’ers – om daar kritisch naar te kijken.

Ook constateert Ouwehand dat het College toelating gewasbeschermingsmiddelen, het Ctgb, achter de feiten aan loopt.

Onafhankelijke wetenschappers zeggen: De methodes waarmee het Ctgb toetst of een middel op de markt mag worden toegelaten of niet, lopen tien jaar achter op de wetenschappelijke kennis. Nou, dat is nogal een hiaat.

Naar aanleiding van Kamervragen over het EFSA-rapport kondigde staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken afgelopen dinsdag aan dat zij binnen Europa wil gaan pleiten voor een verbod op enkele toepassingen van insecticiden. Voor een compleet verbod vindt zij het nog te vroeg.

Ouwehand vindt dat er niet langer gewacht kan worden. Zij dient vandaag een motie in om de staatssecretaris te dwingen binnen Europa een moratorium op neonicotinoïden te bepleiten.

De maat is vol. Er zijn zo veel signalen over het effect van die neonicotinoïden op de bijen, dat wij vinden dat die middelen van de markt moeten worden gehaald, totdat we zeker weten dat het veilig is.

Het betrokken onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit, noch het Ctgb, wilden in de uitzending van ZEMBLA reageren.

Bekijk hier de eerste aflevering van de Moord op de honingbij.

‘ZEMBLA’: Moord op de honingbij II, donderdag 24 januari om 21.10 uur bij de VARA op Nederland 2.

Geef een reactie

Laatste reacties (21)