9

Overheid nog steeds onhandig met digitaal verkeer

Veel instanties handelen in strijd met de wet

Wie met de overheid via email wil communiceren weet niet wat hem te wachten staat. Als er al antwoord komt dan is onduidelijk wat de status daarvan is.

“Als u aan dit bericht rechten wilt ontlenen, dient u aan de afzender een schriftelijke bevestiging te vragen van de inhoud van dit bericht.”
De Nationale Ombudsman haalt dit voorbeeld van een zogeheten ‘disclaimer’ (leuke Amerikaanse term om te zeggen dat je je nergens verantwoordelijk voor voelt) aan om te laten zien wat er niet deugt aan overheidscommunicatie. Het mallotige standaardzinnetje was geplakt onder de tekst van een mail die een burger ontving van haar gemeente.

In zijn rapport ‘Digitaal verkeer tussen overheid en burger’ stelt ombudsman Alex Brenninkmeijer dat de kwaliteit van de communicatie tussen overheid en burger slecht is.

‘Ik vind het gebruik van disclaimers niet behoorlijk. Het is raar dat in hetzelfde bericht iets wordt toegezegd of uitgelegd, onderaan staat dat aan de inhoud geen rechten mogen worden ontleend. Zo stelt de overheid zich veel te vrijblijvend op. De instanties moeten zorgen voor goed en betrouwbare informatie via voldoende beveiligde kanalen.’

In strijd met de Algemene Wet Bestuursrecht hebben zelfs niet alle overheidsinstanties het email verkeer officieel opengesteld. Het is onduidelijk of email gelezen wordt, wanneer er antwoord verwacht mag worden en wat de status is van dat bericht.

Nationale Ombudsman: ‘Digitaal verkeer van overheid met burger schiet te kort’

cc-foto: Martijn van Es

Geef een reactie

Laatste reacties (9)