55

Overheidsbeleid faalt op ‘groene doelen’

GroenLinks pleit voor Deltawet om investeringen in groene energie op de lange termijn vast te leggen

Door de economische crisis wordt het lastiger om te investeren in schone technieken. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert dat het de laatste twintig jaar beter is gegaan met de kwaliteit van de leefomgeving, maar vreest dat door de recessie en bezuinigingen die stijgende lijn niet wordt voortgezet.

Door redactie Joop

PBL maakt jaarlijks de balans op van de ontwikkelingen op het gebied van milieu en klimaat, bereikbaarheid, verstedelijking en biodiversiteit.

Lucht en oppervlaktewater zijn schoner geworden, de steden zijn aantrekkelijker om te wonen en de natuur krijgt meer ruimte […] Maar als investeringen in stedelijke ontwikkeling en in natuur en landschap teruglopen door bezuinigingen, dan zal dit zowel de leefbaarheid in de steden als de kwaliteit van natuur en landschap onder druk zetten”, aldus het rapport Balans van de Leefomgeving.

GroenLinks noemt de conclusies van het onderzoek ‘glashelder’. “Met het huidige beleid worden de Nederlandse en Europese doelen niet gehaald”, schrijft ze in haar persbericht. PBL adviseert de kilometerheffing in te voeren en concludeert dat het toevoegen van biobrandstof aan de huidige benzine de CO2 uitstoot niet vermindert. Tegelijkertijd groeit te productie van ‘hernieuwbare energie’ zoals wind, zon en biomassa te traag. Ook heeft Nederland de Europese afspraak om de biodiversiteit in 2010 te stoppen niet gehaald. De biodiversiteit is volgens het rapport wel geremd, maar niet gestopt. 

GroenLinks pleit er voor om Deltawet klimaat- en energie. Op die manier wil ze nu al bepaalde groene investeringen vastleggen zodat ook investeerders weten waar ze aan toe zijn.

Terwijl grote delen van het Nederlandse bedrijfsleven hard aan de weg timmeren en investeren in groene technologie, staat de politiek nog veel te vaak op de rem. We hobbelen achteraan in Europa met de productie van groene energie. Ook laten we kans na kans liggen op het terrein van energiebesparing. Niet alleen het milieu is daar slachtoffer van, we lopen ook een hoop groene banen mis”, zegt GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

NRC:Crisis bedreigt investeringen in de stad en natuur

cc-foto: rpeschetz

Geef een reactie

Laatste reacties (55)