100

Overheidsfinanciën historisch snel weer op orde

Burger op korte termijn de dupe: koopkracht neemt af

Uit de jongste ramingen van het CPB blijkt dat de overheidsfinanciën historisch snel herstellen. Volgens CPB-directeur is het onduidelijk of het kabinetsbeleid hiertoe heeft geleid. Wel is duidelijk dat dit tempo van herstel zal leiden tot minder koopkracht en minder sterke economische groei.

Hoewel de overheidsfinanciën herstellen, wordt het groeiverlies van de recessie nog niet ingehaald. De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 1,75 procent en volgend jaar met 1,5 procent. De economische groei is in de laatste plaats te danken aan de overheidsbestedingen.

Toch is volgens het Financieel Dagblad het herstel van de overheidsfinanciën te danken aan het lichte economische herstel, stimuleringsmaatregelen van de regering en de bezuinigingsmaatregelen van het vorige en het huidige kabinet. CPB-directeur Coen Teulings wil niet ingaan op de vraag of het kabinetsbeleid bijdraagt aan het herstel. “Het tempo van de bezuinigingen, daar blijf ik buiten. Dat is een politieke beslissing.” Aldus Teulings.

Omdat er nog steeds wel sprake is van een tekort loopt de staatschuld op naar 65,9% van het bbp in 2021.

Update 15.25

CNV-voorzitter Jaap Smit wil dat de overheid niet ‘stoer doorgaat’ met bezuinigen, nu het erop lijkt dat de overheidsfinanciën snel herstellen. Smit wijst erop dat het begrotingstekort sneller daalt dan gedacht en dat hierdoor weer wat ruimte ontstaat voor de mensen die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden.

Smit hoopt dat het kabinet een tweede blik werpt op de plannen rondom de Wajong en de jonggehandicapten, meldt de Pers.

Trouw: CPB: herstel overheidsfinanciën ongekend snel

Financieel Dagblad: Groeiverlies van de recessie nog lang niet goedgemaakt

Geef een reactie

Laatste reacties (100)