70

‘Paars-plus won verkiezingen’

Informateur Tjeenk Willink doet verslag aan koningin Beatrix

Vertrekkend informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn bevindingen maandag gedeeld met koningin Beatrix. Hij is tot de conclusie gekomen dat een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag.


Tjeenk Willink pleit ervoor dat een nieuwe regering aantreedt “met een zeer beperkt coalitieakkoord op (financiële) hoofdlijnen waaraan fracties zich gebonden weten”, zo meldt de Volkskrant maandag.

Volgens de informateur zijn uitgebreide akkoorden “vaak een belemmering voor een adequate reactie van een kabinet op gewijzigde omstandigheden of op ontwikkelingen die niet zijn voorzien”.

Tjeenk Willink constateert een “toenemende tegenstelling tussen mensen die in de veranderende samenleving vooral kansen zien en mensen die die veranderingen vooral als bedreigend ervaren”. Tegelijk stelt hij dat een “politiek inhoudelijk debat” hierover uitblijft, “zolang kabinet en Kamermeerderheid nauw aan elkaar verbonden blijven door strakke coalitieakkoorden”.

In de bijlagen geeft Willink de fractievoorzitters nog wat adviezen. Zo gaan wat hem betreft de partijleiders in de Kamer zitten en niet in het kabinet. Ook zou er een onderlinge gedragscode moeten zijn over hoe partijen met de media omgaan.

Hierboven leest u de rapportage van de scheidend informateur ‘Wat kan binden in plaats van scheiden’

Geef een reactie

Laatste reacties (70)