19

‘Pak huisjesmelkers aan’

Minister Blok (Wonen) wil verhuurverbod voor malafide verhuurders

Minister Stef Blok (Wonen) wil dat het mogelijk wordt om huisjesmelkers in de toekomst aan te pakken. Hij wil de Woningwet zo aanpassen dat het verhuren van te weinig en te slechte ruimte tegen te hoge huren, wordt bestreden.

Zo zouden gemeenten na de wetswijziging een huiseigenaar bij langdurig slecht onderhoud een verhuurverbod op kunnen leggen. Ook zou de gemeente het beheer van het pand over kunnen nemen.

De jongerenafdeling van de SP, Rood, reikt jaarlijks een prijs uit voor de huisjesmelker van het jaar. Leon Botter zei vorig jaar over de huisjesmelkersverkiezing:

Er zijn tienduizenden kamers tekort in Nederland. Huisjemelkers profiteren hiervan. Torenhoge huren en woningen met ernstige, soms zelfs gevaarlijke, gebreken vormen helaas geen uitzondering. Studenten kunnen hier vaak weinig tegenin brengen, omdat ze wanhopig op zoek zijn naar woonruimte en voor hen tien andere huurders te krijgen zijn. De politiek moet in actie komen om te zorgen voor voldoende kamers en voor strenge regels voor kamerverhuur met streng toezicht […] Zolang er woningnood is blijven er twijfelachtige types in het gat in de markt springen. Huurders hebben weinig te kiezen en zijn vaak machteloos. Daarom dienen we in samenwerking met de SP voorstellen in de Tweede Kamer in om het probleem bij de oorzaak aan te pakken.

Aan die oproep lijkt Blok nu gehoor te geven. Het voorstel om de Woningwet te wijzigen is nu voorgelegd aan de vereniging van Nederlandse gemeenten en de provincies.

Nu.nl: Blok wil huisjesmelkers aanpakken

Geef een reactie

Laatste reacties (19)