203

Paniek: VVD’er schrijft kritisch boek over PVV

Wilders: Criticus is gestoord ... VVD-senator schreef filosofische verhandeling over de rol van rancune ... Liberalen proberen publicatie te vertragen

De VVD heeft geprobeerd de publicatie uit te stellen van een boek waarin kritisch wordt gesproken over de PVV. Het filosofische boek is geschreven door VVD-senator Sybe Schaap. De partij zou bang zijn gedoogpartner PVV te ontstemmen.

NRC Handelsblad meldt:

De filosofische publicatie van Schaap over de rol van rancune in samenleving en politiek zou de lopende onderhandelingen van de liberalen met de PVV in het Catshuis kunnen verstoren, zo vreest de partijleiding. Een medewerker van de partij heeft Schaap daarom gevraagd de publicatie uit te stellen.

Slechts 18 van de 280 pagina’s gaan over de PVV maar toch vrezen de liberalen al de toorn van Wilders. De PVV-leider en zijn medewerkers staan er om bekend kritiek niet te dulden en waar mogelijk sancties op te leggen. In de inleiding van het boek maakt Schaap een vergelijking tussen de PVV en de propaganda van de jaren dertig.

“De hedendaagse rancuneuze boosheid krijgt gevaarlijke effecten nu deze gepolitiseerd raakt en de publieke ruimte verovert. De Partij voor de Vrijheid is een uitgesproken exponent van dit proces. De PVV hanteert een formule die veel lijkt op die uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Er worden vijandbeelden gecreëerd, beelden die duidelijk moeten maken hoezeer het eigen bestaan wordt bedreigd. De vijand loert niet alleen van buiten, maar heeft ook complotterende handlangers in het eigen domein. Externe vijanden te over: de Europese Unie, buitenlandse arbeiders, allochtonen, maar voor alles de Islam en de representanten daarvan.”

De senator heeft geen gevolg geven aan het verzoek. Zijn boek Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen verschijnt volgende week.

Update 21:50

PVV-leider Wilders noemt in een reactie de vergelijking met politiek uit de jaren dertig ‘ziekelijk’ en: “De man is duidelijk niet helemaal goed bij z’n hoofd”

Geef een reactie

Laatste reacties (203)