Laatste update 10:11
191

Parlement debatteert over racisme: ‘idioot, hooligan, komkommer’

Het grote debat in de Tweede Kamer over institutioneel racisme is uitgelopen op een grote teleurstelling, constateert de Volkskrant. De volksvertegenwoordigers bleken niet in staat de discussie naar een hoger niveau te tillen of waren er juist op uit dat te voorkomen. Het resultaat was een race tussen stokpaardjes.

Vanaf de allereerste bijdrage, door PvdA-leider Lodewijk Asscher, ontaardde de discussie in een aaneenschakeling van jij-bakken, oprispingen van oud zeer en preken voor eigen parochie. Jesse Klaver (GroenLinks) bracht in herinnering dat Asscher als minister geen excuses voor de slavernij had aangeboden. Farid Azarkan (Denk) noemde zijn verhaal een ‘goedkope babbeltruc’, omdat de PvdA enkele Denk-moties tegen discriminatie niet had gesteund. Hij haalde ook uitspraken uit het verleden aan van PvdA-kopstukken over Marokkanen. Het ontlokte een woedende tegenaanval van Asscher, die een tirade afstak over de video’s waarin Denk kritiek uitte op Kamerleden met een Turkse achtergrond. Bij vlagen ging het geruzie over in gescheld. Klaver noemde Wilders een ‘idioot’. Andersom was de GroenLinkser een ‘politieke hooligan’, met partijgenoten die vroeger communistische massamoordenaars steunden. Het origineelst was Azarkan, die SP-leider Lilian Marijnissen een ‘beschonken komkommer’ noemde.

Van der Staaij van de SGP trachtte de discussie te ondermijnen met de opmerking “ook ongeboren lives matter”. Wilders probeerde zoals gebruikelijk de discussie over zijn afkeer van de islam te laten gaan. Het debat was aangevraagd door PvdA, GroenLinks en D66 om de systematische achterstelling van Nederlanders met een migratieachtergrond concreet aan te pakken zoals het bestraffen van discriminatie door uitzendbureaus, een verbod op etnisch profileren en excuses voor het slavernijverleden.

De Telegraaf belicht ook de rol van de VVD, waarvan de fractievoorzitter niet deelnam aan het debat. De conservatief-liberalen hebben zo hun prioriteiten als het gaat om de aanpak van discriminatie.

VVD’er El Yassini, het enige gewone Kamerlid tussen de fractieleiders, wilde het over iets anders hebben: ’betuttelracisme’. Hij noemde de krampachtige manier waarop de publieke omroep diversiteit op de buis probeert te krijgen.

PVV en FVD verkondigen om het debat te hinderen de mening dat racisme in Nederland niet bestaat en alleen witte Nederlanders gediscrimineerd worden.

Geen video? Klik hier

Premier Rutte erkende in het tweede deel van het debat voor de verandering dat institutioneel racisme bestaat maar wil dat de term niet gebruikt omdat witte Nederlanders daar emotioneel niet tegen bestand zouden zijn en dat leidt tot polarisatie:

De term “institutioneel racisme” of de term die ikzelf heb gebruikt, “systemisch racisme”, heeft een risico in zich. Natuurlijk zijn er organisaties waar er sprake van is of zijn er momenten in je eigen achtergrond waarop er misschien sprake van kan zijn. Maar op het moment dat je dat dominant maakt in de discussie, ben ik bang — precies zoals ik net zei — dat je mensen kwijtraakt die zeggen: ik ben niet racistisch, ik wil ook niet racistisch zijn en ik wil het ook niet aangepraat krijgen. Dat zei ik met die term “sociologisch debat”. Het risico van dat debat is juist dat het splijtend werkt, dat je mensen kwijtraakt, dat mensen op een gegeven moment niet meer in dat brede maatschappelijke midden bereid zijn met je mee te denken.

Dezelfde vrees voor een negatieve reactie van boze burgers is de reden dat de premier geen excuses voor het slavernijverleden.

De premier stond wel open voor het idee om 2023 officieel uit te roepen tot herdenkingsjaar voor het slavernijverleden. Het is dan 150 jaar geleden dat Nederlandse eigenaren dat de gelegaliseerde slavernij ophield te bestaan, 10 jaar na de officiële afschaffing ervan.

NRC schrijft:

Kamerleden kwamen ook met voorstellen als het verhogen van de strafmaat voor groepsbelediging (Heerma), meer middelen voor de arbeidsinspectie om te handhaven tegen discriminatie (Klaver) en mystery guests om discriminerende uitzendbureaus te betrappen (Marijnissen). Premier Mark Rutte zei dat hij meer ziet in „normeren” om racisme te bestrijden dan in beleid: „Wat ik in de kern wil bereiken is dat mensen elkaar erop aanspreken.” De premier wil draagvlak houden voor veranderingen. Zwarte Piet verbieden lijkt hem daarom niet verstandig. Wel wil het kabinet een ‘dialooggroep’ met daarin onder anderen ex-profvoetballer Edgar Davids. Zij moeten het debat over het slavernijverleden aanzwengelen. Volgend jaar komen ze met een adviesrapport.

De Gelderlander constateert met enige verbazing dat er zoveel geruzied werd omdat er juist veel overeenstemming is over het onderwerp.

De felle toon van het debat was opmerkelijk nu de meeste partijen behoorlijk eensgezind zijn in hun opvattingen. In de woorden van de PvdA-leider Asscher: ,,Racisme is geen linkse hobby.” En VVD’er Zohair El Yassini: ,,Iedereen is tegen racisme en is bezig met hetzelfde doel.” Van links tot rechts erkenden partijen dat niet-witte Nederlanders nog te vaak worden gediscrimineerd als zij een sollicitatiebrief schrijven of in aanmerking willen komen voor een huurwoning. Etnisch profileren komt voor: bij de politie, maar ook bij de Belastingdienst, zoals blijkt uit de toeslagenaffaire.

De NOS hield een liveblog bij. Dat is hier terug te lezen.

Geef een reactie

Laatste reacties (191)