Laatste update 16:54
22

Parlement onderzoekt mogelijke ambtsmisdrijven staatssecretaris Snel en ambtenaren

De Tweede Kamer zoekt uit of staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) strafrechtelijk vervolgd kan worden wegens de toeslagenaffaire. Ook de rol van zijn ambtenaren wordt onderzocht. Een dergelijke stap wordt zelden gezet. Trouw en RTL Nieuws, de media die het toeslagenschandaal boven water haalden, hebben een geheime notitie ingezien waarin de inschakeling van justitie wordt bekeken. RTL Nieuws meldt:

Het gaat om mogelijke ambtsmisdrijven als machtsmisbruik, het handelen in strijd met de wet en knevelarij. Dit laatste betekent het willens en wetens geld opeisen bij burgers, terwijl zij dat niet verschuldigd zijn. Dit is gebeurd rond het stopzetten en terugvorderen van toeslagen voor kinderopvang, terwijl burgers er wel recht op hadden. De notitie – van gisteren – 28 november – is gemaakt op verzoek van de vaste Kamercommissie van Financiën, naar aanleiding van het advies van de commissie-Donner over de ontspoorde fraudejacht bij toeslagen voor kinderopvang.

Donner spreekt in het advies van ‘institutionele vooringenomenheid’ die niemand persoonlijk aangerekend kan worden. Hij wil daarmee juist individuele vervolging voorkomen maar dat zint de Kamercommissie niet. In de notitie staat de vraag: “Wat is het kader voor strafrechtelijke vervolging bij mogelijk strafbare feiten gepleegd door de staatssecretaris en/of zijn ambtenaren.”

Tegen de ambtenaren kan eenvoudig aangifte gedaan worden door het kabinet maar dat ligt anders bij de bewindspersonen. Dat moet de Kamer zelf op gang brengen als een in te stellen commissie vaststelt dat er – mogelijk – misdrijven zijn gepleegd. De vervolging wordt dan overgedragen aan procureur-generaal van de Hoge Raad. Ook Snels voorganger Wiebes kan in zo’n geval vervolgd worden. Onderzocht moet dan worden of er onder meer of er sprake is van strafbaar machtsmisbruik dan wel nalatigheid.

Geef een reactie

Laatste reacties (22)