112

‘Participatiewet werkt mensen de Bijstand in’

Raad van State waarschuwt: maatregelen kabinet zijn onvoldoende ... Staatssecretaris Klijnsma weigert plannen te wijzigen

Het kabinet heeft een reeks maatregelen bedacht om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. De Raad van State (RvS) twijfelt echter sterk of de maatregelen die het kabinet heeft voorgesteld wel voldoende zijn. Volgens de RvS komen door de voorstellen van het kabinet juist meer mensen in de Bijstand terecht. Dat blijkt uit het advies van de RvS.

Met de nieuwe wet worden de Bijstand, de Wajong en de sociale werkvoorzieningen voortaan opgenomen in één wet. Door het afsluiten van de sociale werkplaatsen, het herkeuren van de jonggehandicapten, de verkorting van de WW-duur en de oplopende werkloosheid, zal het aantal mensen dat in de Bijstand terechtkomt, groeien. Daar waarschuwt de RvS voor.

Het kabinet wil overheid en bedrijfsleven verplichten om arbeidsgehandicapten aan te nemen, maar dat is volgens de RvS niet voldoende om de toename op te vangen. De Raad van State stelt:

Voor de periode tot 2018 betreffen de gemaakte afspraken het in dienst nemen van iets meer dan 40.000 personen. De toename van de gemeentelijke doelgroep is in deze periode 94.000 […] Uit de toelichting is niet op te maken dat de verdere toename van de gemeentelijke doelgroep in latere jaren wel wordt opgevangen. Dit betekent dat een deel van de betrokkenen, voor zover niet vallend onder de categorie beschut werken, zal terugvallen op de bijstand.

Bovendien is het nog maar de vraag of het bedrijfsleven zich aan het quotum zal houden, omdat er geen sanctie is afgesproken, aldus de adviesraad. Klijnsma benadrukt wel dat de afspraken niet vrijblijvend zijn en zegt erop toe te zullen zien dat de naleving streng wordt gecontroleerd. Tot 2026 moeten er 125.000 banen extra bijkomen, lukt dat niet, dan treedt er een quotumregeling in werking.

Ondanks de waarschuwing van de Raad van State is staatssecretaris Jetta Klijnsma niet van plan veel aan de plannen te wijzigen. Klijnsma:

Door de afspraken met sociale partners over de extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben de sociale partners zich verbonden aan de doelstelling van de Participatiewet. Daarmee is een breed draagvlak ontstaan om van de Participatiewet een succes te maken.

Nu.nl: ‘Meer mensen in bijstand door Participatiewet’

Geef een reactie

Laatste reacties (112)