3

Partij Berlusconi gescheurd maar niet finito

Donderdagnacht is er een breuk ontstaan binnen de partij van premier Silvio Berlusconi, het Volk van de Vrijheid (PDL).

Medeoprichter Gianfranco Fini geniet niet langer het vertrouwen van het partijbestuur. Reden voor het opzeggen van het vertrouwen in Fini zijn de opvattingen die hij er op na houdt, aldus Berlusconi. Hij vindt dat Fini’s ideeën “absoluut niet stroken” met die van de partij. Hij vroeg Fini zijn positie als kamervoorzitter neer te leggen, maar deze weigerde.

De voormalige neo-fascist is fel tegenstander van de wetsvoorstellen die Berlusconi heeft ingediend om de vrijheid van meningsuiting in te perken en justitie te beperken. Deze wet is ontworpen om vooral de vrijheid van de pers in te dammen, omdat deze de afgelopen jaren schandaal na schandaal over Berlusconi heeft gepubliceerd.

Trouw schrijft hierover:

De laatste maanden liep de spanning tussen Berlusconi en Fini al hoog op, doordat Fini zich openlijk ergerde aan schandalen binnen de partij. Hij vindt onder meer dat politici die een justitieel onderzoek tegen zich hebben lopen, moeten aftreden. Hij zet zich in voor moraliteit en legaliteit in de politiek. Berlusconi wilde zich echter niet de les laten lezen door de kamervoorzitter.

Ten minste 33 volksvertegenwoordigers en 14 senatoren die Fini steunen hebben hun ontslag ingediend.

Update: De breuk tussen premier Silvio Berlusconi en Kamervoorzitter Gianfranco Fini heeft tot een instabiele politieke situatie geleid. Gianfranco Fini en zijn aanhangers hebben een nieuwe partij opgericht, ‘Toekomst en Vrijheid’, waarmee ze kunnen rekenen op 33 zetels in de Kamer en 10 in de Senaat. Hoewel de partij van Berlusconi nog steeds in de meerderheid is, kan Fini het hem wel moeilijk maken.

Fini heeft aangegeven alleen wetsvoorstellen te steunen “die niet tegen het algemeen belang ingaan”.

NRC Handelsblad: Berlusconi zet kroonprins Fini uit partij, Regering in Italië in gevaar door breuk in coalitie

cc-foto: European peoples party

Geef een reactie

Laatste reacties (3)