83

Partij voor de Dieren stevent af op verdubbeling zetels

De Partij voor de Dieren (PVDD) krijgt relatief weinig aandacht in de media, zeker in vergelijking met kleinere populistische partijen als Denk en Forum voor Democratie, toch wordt de partij elke verkiezing weer een beetje groter. De partij rekent bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op een verdubbeling van het zetelaantal.

De partij maakte zich in Amsterdam populair met maatregelen als een verbod op ongeadresseerd drukwerk (tenzij ze een ‘Ja-Ja-sticker’ op hun voordeur plakken) en een verbod op het oplaten van ballonnen. Maatregelen die het haalde ondanks het feit dat de partij maar een zetel in de raad innam. In het verkiezingsprogramma van Nijmegen wordt gepleit voor afschaffing van de hondenbelasting, een verbod op evenementen met dieren en verplichte vergroening van straten en tuinen. En alle lokale programma’s willen beleid dat vegetarisme ‘stimuleert’.

Onverdoofd slachten
Landelijk heeft de Partij voor de Dieren een nieuwe poging aangekondigd om onverdoofd slachten te verbieden. Tien jaar geleden werd een soortgelijk plan gelanceerd, dat na hevige maatschappelijke discussie in 2012 sneuvelde in de Eerste Kamer. Partijleider Thieme heeft nu opnieuw een initiatiefwet voorgelegd aan de Raad van State, waarin staat dat dieren voor ze geslacht worden altijd moeten worden bedwelmd. Daarmee zou een einde komen aan de uitzondering die nu geldt voor halal en koosjer slachten. Een overgangsperiode van vijf jaar moet slachterijen in staat stellen om met aanpassingen te komen.

De PvdD doet woensdag mee in vijftien gemeenten door het hele land. Ondanks een groeiend ledenaantal blijkt het in de praktijk lastig om voldoende kandidaat-raadsleden te vinden. Volgens Lieke Keller, campagneleider en directeur van het PvdD-partijbureau, is dat te wijten aan een gebrek aan politieke ambities bij leden alsmede de – in vergelijking met andere partijen – strenge screening. Toch is Keller zeer tevreden met de positie van de PVDD in het politieke landschap, vertelt ze in het AD:

Het gaat ons niet om macht, maar om invloed. Kijk naar Amsterdam, waar we met slechts één zetel ontzettend veel voor elkaar hebben gekregen. Sinds onze oprichting, ruim vijftien jaar geleden, groeien we gestaag door. We zijn een blijvertje geworden. Kiezers die ons eerst niet kenden, lieten zich weerhouden door onze partijnaam. Alsof we alleen voor dieren opkomen. Nu ontdekken steeds meer mensen dat veel breder kijken. We hebben ook standpunten over de zorg, economie en veiligheid.

Geef een reactie

Laatste reacties (83)