53

Partij voor de Dieren: twee euro accijns per kilo vlees

Verkiezingsprogramma PvdD wil verder afschaffing hypotheekrenteaftrek en AOW-leeftijd naar 67

Vandaag heeft de Partij voor de Dieren haar verkiezingsprogramma gepresenteerd.

Het overgrote deel van de voorgestelde maatregelen heeft volgens verwachting betrekking op de positie van dieren in ons land. Om die te verbeteren wil de PvdD onder meer de afschaffing van de intensieve veehouderij, een einde aan kerststallen met levende dieren, een verbod op het rapen van kievitseieren, een verbod op viswedstrijden, een verbod op het gebruik van dieren in circussen, het jaarlijks met 10 procent terugdringen van het aantal dierproeven, een houdverbod van dieren als straf na mishandeling en een verbod op onverdoofd ritueel slachten van dieren.

Het millieu kan volgens de PvdD het best verbeterd worden door invoering van een accijns op vlees van 2 euro per kilo. Daarnaast bepleiten ze een kilometerheffing van 15 cent voor vrachtwagens en een hogere belasting voor grijze stroom dan voor groene.

Andere punten uit het partijprogramma:
-Geleidelijke beperking hypotheekrenteaftrek tot 42 procent en maximale hypotheekschuld van 500.000 euro
-Geleidelijke verhoging AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2044
-Duur wachtgeld politieke ambtsdragers gehalveerd
-Beperking duur WW-uitkering tot een jaar, uitkering eerste maanden hoger
-Geen aanschaf JSF
-20 procent minder budget voor Defensie
-10 procent lagere bijdrage aan Europese Unie
-Geen invoering elektronisch patiëntendossier en elektronisch kinddossier
-Inkomensafhankelijke kinderbijslag

Lees hier het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren.

Geef een reactie

Laatste reacties (53)