64

Partij voor de Dieren wil af van kerstboom, ijsbaan en Coca-Cola

De Partij voor de Dieren in Groningen is er klaar mee dat er ieder jaar een grote boom wordt gekapt om een paar weken versierd voor het gemeentehuis te staan. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de partij heeft gesteld:

Naast het kappen van een gezonde boom om op de Grote Markt te plaatsen, zijn er ook andere argumenten om op zoek te gaan naar alternatieven voor een gekapte kerstboom. Namelijk veiligheid. Men heeft vernielingen aan de boom proberen aan te richten en vanwege het vuurwerk moest de boom hals overkop gesnoeid worden. Bent u het met ons eens dat het kappen van een zeer grote mooie boom om een paar weken als kerstboom te dienen óók niet meer van deze tijd is? Is het college bereid alternatieven te zoeken voor de gekapte kerstboom op de Grote Markt?

De partij vraagt fijntjes aan het college of die vertoning wel vindt passen bij het coalitieakkoord dat als titel heeft ‘Gezond, groen, gelukkig Groningen’.

Het is niet alleen de boom die voor ergernis zorgt bij de ecologisch bewuste politici. Ook de energieverslindende ijsbaan die voor de feestmaand wordt uitgerold is niet meer van deze tijd. Sterker nog, de partij vindt dat vanwege de klimaatcrisis de associatie van ijs en winter losgelaten moet worden:

Een filosoof uit het oude Griekenland, Herakleitos, zei ooit: niemand stapt ooit tweemaal in dezelfde rivier, waarmee hij bedoelde dat alles voortdurend verandert. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het tijd is om de associatie tussen winter en ijs los te laten, omdat deze twee zaken vermoedelijk steeds minder vaak zullen samenvallen? Bent u het met ons eens dat een ijsbaan in deze tijd van klimaatproblematiek niet meer te verantwoorden is? Kunt u een inschatting geven van de hoeveelheid elektriciteit die hiermee gemoeid is geweest? Waar kwam deze stroom vandaan?

In Frankrijk hebben gemeenten vanwege de klimaatcrisis al afscheid genomen van de kunstijsbaan, meldde Joop eerder.

Tot slot keert de ecologische partij zich tegen de verdere commercialisering van de met gemeentegeld opgeroepen feestsfeer. Zo werd op het plein voor het gemeentehuis een truck van Coca-Cola geparkeerd. De frisdrankmultinational heeft de traditie van kerstman begin vorige eeuw tot marketinginstrument verheven. “Bent u het met ons eens dat bovenstaande partijen met goedkoop commercieel vertier op de proppen zijn gekomen?”

cc-foto: Jan Ubels

Geef een reactie

Laatste reacties (64)