Laatste update 09:56
56

Partijbestuur D66 greep in bij gevoelige motie over dividendbelasting

Het landelijk bureau van D66 heeft in aanloop naar het partijcongres van aanstaande zaterdag haar invloed aangewend om een D66-raadslid uit Castricum ertoe te bewegen zijn motie over de afschaffing van de dividendbelasting aan te passen. Dat meldt NRC. Volgens de krant bemoeien landelijke partijbureaus zich wel vaker met moties op congressen, maar is actieve sturing over politiek gevoelige onderwerpen bij D66 – waar actieve leden graag volop meediscussiëren – niet gebruikelijk.

De omstreden afschaffing van de dividendbelasting is al lange tijd een bron van onrust binnen de partij. Op het D66-congres aanstaande zaterdag in Den Bosch worden vier moties over de kwestie in stemming gebracht. De motie van Marcel Steeman, raadslid en oud-wethouder voor D66 in Castricum, werd op verzoek van het partijbestuur afgezwakt. In eerste instantie twittert Steenman dat hij ‘tegen’ het afschaffen van de dividendbelasting zal invoeren:

NRC schrijft:

De volgende dag wordt hij gebeld door het landelijk bureau van de partij. Steeman heeft zijn motie, met het verzoek aan de Tweede Kamerfractie om niet in te stemmen met het afschaffen van de dividendbelasting, dan nog niet gepubliceerd. Steeman krijgt advies over de formulering van de motie. „Er werd gezegd dat ik het niet te bot moest opschrijven, anders zou het congres de motie niet steunen.” Er wordt Steeman beloofd, door mensen van wie hij de naam niet wil noemen, dat ze zich bij een andere formulering zouden inzetten voor een neutraal stemadvies.

Drie dagen later twittert Steenman:

De definitieve tekst is veel minder dwingend en verzoekt de landelijk partij om het standpunt zoals beschreven in het regeerakkoord “te heroverwegen” en zich in de coalitie “tot het uiterste in te spannen” om de dividendbelasting te behouden. De motie kreeg een neutraal stemadvies.

Steeman vindt de toon van zijn uiteindelijke motie vrijblijvend, maar voelt zich niet teruggefloten. Op Twitter schrijft hij vanochtend:

Op een gezonde manier intern overleg en interne discussie voeren zonder dat dat meteen als “de partijtop tikt leden op de vingers” wordt gekopt is juist een prima manier van interne democratie.

Volgens een woordvoerder van het landelijk bureau van D66 is het een normale gang van zaken dat zij zich met moties van partijleden bemoeien “als we zien dat iets onduidelijk is geformuleerd”.

De motie van Fons Potters, raadslid in Vught verzoekt de fracties in Tweede en Eerste Kamer ronduit om “tegen de afschaffing van de dividendbelasting te stemmen”. Het partijbestuur geeft daarbij een negatief stemadvies.

Geef een reactie

Laatste reacties (56)