64

Patiënten mijden dokter vanwege kosten verplicht eigen risico

Update: PvdA en GroenLinks willen armoedegelden inzetten om zorgmijders te helpen ... Amsterdamse artsen en apothekers zien toename in zorgmijders

Sinds de verhoging van het verplicht eigen risico zien patiënten steeds vaker af van labonderzoek, medicijnen, of een bezoek aan de specialist. Dat meldt Het Parool. Uit een rondgang onder Amsterdamse artsen en apothekers blijkt dat, zeker in achterstandswijken, zorgverleners dagelijks met patiënten te maken hebben die om financiële redenen het doktersadvies niet opvolgen.

Updates onderaan

Het verplicht eigen risico ligt nu op 360 euro. Bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2008 lag dit nog op 150 euro. Volgend jaar loopt het bedrag waarschijnlijk op naar 400 euro per jaar.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) schreef op 28 juli nog aan de Tweede Kamer dat de verhoging volgens haar helemaal niet heeft gezorgd voor een toename van het aantal zorgmijders. De jaarlijkse peiling onder leden van de Landelijke Huisartsen Vereniging stond destijds al haaks op de bevindingen van Schippers. Uit de peiling bleek namelijk dat 94 procent van de ondervraagde wel eens meemaakt dat een patiënt om financiële redenen besluit het doktersadvies niet op te volgen.

“Afzien van zorg is niet per definitie kwalijk”, meende Schippers destijds, die zich baseerde op vorig jaar uitgevoerde onderzoeken, waaruit bleek dat 0,5 procent van de geënquêteerde patiënten had afgezien van zorg vanwege de stijging.

Een huisarts in de Bijlmer illustreert tegenover Het Parool wat de gevolgen zijn van het hogere verplichte eigen risico: alleen een soa-test kost al rond de 180 euro. Veel patiënten kunnen dat niet opbrengen. Daarom behandelt de huisarts bij een vermoeden van een soa regelmatig zonder een test af te nemen. “Ontwikkelingspraktijken, maar ik wil niet de veroorzaker zijn van een epidemie”, aldus de huisarts.

Update woensdag 10.35
De fracties van GroenLinks en de PvdA willen dat de gemeente Amsterdam zo snel mogelijk het zorgmijden gaat aanpakken. Dat meldt GroenLinks op de eigen website. De fracties van de partijen hebben hierover vragen gesteld aan het college van b&w.

GroenLinks-raadslid Femke Roosma:

Vooral in de armere wijken van de stad lijken steeds meer Amsterdammers zorg te mijden. Ik wil van de wethouder horen of dit echt waar is. Want het kan niet zo zijn dat de dikte van iemand portemonnee bepaalt in welke mate iemand toegang heeft tot goede zorg. Dat hoort een basisvoorziening te zijn.

De twee partijen willen nu onderzoeken of armoedegelden eventueel ingezet kunnen worden om zorgmijders te ondersteunen. “Het nieuwe college stelt een hoop geld beschikbaar om armoede aan te pakken. Ik wil horen of dit geld kan worden gebruikt om het mijden van zorg te voorkomen”, aldus PvdA-raadslid Maarten Poorter.

Het Parool: Amsterdammers mijden dokter vanwege de kosten

cc-foto: Marco Derksen

Geef een reactie

Laatste reacties (64)