18

Patroon van Vestia-achtige praktijken bij meer woningcorporaties

Onderzoek naar 18 corporaties vanwege mogelijke integriteitsschendingen, fraude en omkoping

Niet alleen bij woningcorporatie Vestia vonden integriteitsschendingen, fraude en omkoping plaats, maar mogelijk ook bij andere corporaties. Daarom doen achttien van hen daar nu onderzoek naar. Via de miljoenenfraude met derivaten bij Vestia zijn tussenpersonen, ingehuurde financiële experts en eigen medewerkers in beeld gekomen, die nu worden ongezocht. Dat meldt NRC Q op basis van een brief van de financiële toezichthouder op de sector.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) schrijft aan minister Blok (Wonen) een patroon te zien van corrupt gedrag bij een kleine groep tussenpersonen. In totaal zijn 27 corporaties aangespoord om onderzoek te doen. Zeven lieten het onderzoek over aan een extern bureau, bij negen bleek alles in orde en elf corporaties zijn bezig met een eigen intern onderzoek.

NRC Q schrijft over de kwestie:

CFV deed onderzoek naar tussenpersonen die corporaties adviseren of ondersteunen bij het afsluiten van leningen of derivaten. In ruil kregen deze tussenpersonen een riante provisie van banken van duizenden tot soms honderdduizenden euro’s per financiële transactie. Soms sluisden ze deze provisie bijvoorbeeld deels naar de kasbeheerders van corporaties, wat bij Vestia is gebeurd. Sommige adviseurs lieten zich heimelijk dubbel betalen: zowel door de corporatie als de bank. Ook waren er externe financiële adviseurs die stilletjes provisie kregen van de tussenpersonen die de financiële transacties regelden.”

Om welke corporaties en tussenpersonen het gaat, is niet helemaal bekend. Wel werd onlangs al duidelijk dat het OM onderzoek doet naar een aantal specifieke adviseurs en tussenpersonen van bijvoorbeeld Wonen Limburg (Roermond) en De Woonplaats (Enschede). Ook is inmiddels al duidelijk dat de kasbeheerder van Havensteder (Rotterdam) zeker 140.000 euro heeft aangenomen van adviesbureau Fifa Finance. En van tussenpersoon Arjan G., één van de hoofdgedachten in de Vestia-zaak, weet men dat hij met meerdere corporaties werkte.

NRC Q: Onderzoek naar ‘Vestia-achtige praktijken’ bij 18 corporaties

Foto: Arjan G. tijdens de parlementaire enquêtecommissie

Geef een reactie

Laatste reacties (18)