Laatste update 19:09
37

Paus haalt uit naar slachtoffers seksueel misbruik

Paus Franciscus heeft tijdens een bezoek aan Chili de klok van de katholieke kerk weer eens teruggedraaid door slachtoffers van seksueel misbruik te beschuldigen van laster. De kerkleider had eerder tijdens zijn bezoek nog een ontmoeting gehad met slachtoffers van hitsige priesters en hen om vergeving gevraagd maar donderdag kwam hij plots met een uithaal na een vraag van een journalist. Die vroeg naar de positie van bisschop Barros, ooit de rechterhand van een priester die kinderen misbruikte en daarvoor in 2011 door het Vaticaan werd veroordeeld tot levenslang ‘berouw en bidden’, oftewel vervroegd pensioen.

De slachtoffers klaagden de misbruikende priester Fernando Karadima al in 2002 aan maar de kerk kwam pas in actie toen ze acht jaar later met hun verhalen naar buiten traden. Justitie zag af van vervolging omdat de misdrijven inmiddels verjaard waren. Volgens de slachtoffers was Barros als vertrouweling van Karadima op de hoogte van het misbruik en zelfs medeplichtig

De kwestie houdt de gemoederen al jaren bezig in het katholieke Chili. In 2015 werd de zaak weer opgerakeld omdat het Vaticaan Barros tot verbijstering van velen benoemde tot bisschop. Deze week werd bekend dat de kerkleiding een jaar daarvoor nog had getracht Barros en twee andere bisschoppen die vertrouwelingen waren van Karadima op een zijspoor te zetten. Dat plan mislukte echter en Barros werd een jaar later alsnog tot bisschop benoemd.

De Argentijnse paus stelde donderdag glashard dat Barros onschuldig is: “Ik zal me uitspreken op de dag dat ze me bewijzen brengen tegen bisschop Barros. Er is geen spat bewijs tegen hem. Het is allemaal laster. Is dat duidelijk?”

Slachtoffers reageerden geschokt. Een van hen vroeg zich cynisch af of hij soms een selfie had moeten nemen met Barros op de achtergrond terwijl hij door de priester werd aangerand. Ook is het opmerkelijk dat de paus noet twijfelt aan de onschuld van de bisschop maar eerder wel getracht heeft maatregelen tegen hem te nemen.

Barros is sinds zijn benoeming amper in staat geweest zijn functie uit te voeren omdat veel katholieken hem niet erkennen en zijn optredens gepaard gaan met protesten.

cc-foto: Ministerio Secretaría General de Gobierno

Geef een reactie

Laatste reacties (37)