35

Pauw: Zoektocht naar juiste opvang bootvluchtelingen

Discussie over de vraag wie er verantwoordelijk is voor de dood van de vele bootvluchtelingen wiens schip kapseisde ... En: wat moet Europa doen?

Ongeveer vierhonderd vluchtelingen kwamen om toen het schip waarmee ze onderweg waren naar Europa kapseisde waar ze veiligheid zochten na vervolging en vaak martelingen. In Pauw een discussie over de vraag wat de politiek moet doen. PVV en de VVD vinden dat de grenzen van Europa gesloten moeten worden. Ook Arnold Karskens vindt dat de asielzoekers in hun eigen regio moeten worden opgevangen, vertelt hij bij Pauw. Alhoewel hij wel benadrukt dat hij niet expliciet voor het VVD-plan is.


Amnesty International-directeur Eduard Nazarski en Kamerlid voor de ChristenUnie Joël Voordewind vinden dat idee contraproductief. Volgens hen moet er inderdaad worden geïnvesteerd in opvang in de nabije omgeving, maar het overgrote deel van de vluchtelingen wordt al een veilige plek geboden relatief dichtbij de plek die ze ontvlucht zijn.

Geef een reactie

Laatste reacties (35)