103

Peiling De Hond: SP groeit 3 zetels

Ambitie om te regeren valt goed

In de peiling van Maurice de Hond groeit de SP. Bekijk hier zijn resultaten en analyse

Maurice de Hond meldt het volgende:

De lijn die de SP deze week heeft ingezet, waarbij expliciet is gesteld dat men er naar streeft om in de regering te komen en aangegeven heeft dat er geen breekpunten zijn, lijkt goed aan te slaan bij de kiezers.

Niet alleen doordat ze desgevraagd dat aangeven (63% van de kiezers vindt dit een slimme strategie van de SP en van de SP-kiezers is dat 84%). Maar ook uit de scores van de peiling van deze week blijkt dat duidelijk. De SP is 3 zetels gestegen naar 32 (2 lager dan het hoogtepunt van enkele maanden geleden). CDA en PvdA zakken ieder twee zetels weg (naar resp. 13 en 19). De VVD stijgt er 1 en staat nu op 26, 6 achter op de SP. De volgende tabel laat goed zien hoe sterk de SP er vandaag electoraal voor staat. Hieronder wordt in aangeven welk percentage van de verschillende groepen kiezers uit 2010 nu aangeven SP te stemmen.

Zo zegt 29% van alle PvdA kiezers uit 2010 nu SP te stemmen. Bij de PVV kiezers is dat 11%. Maar zelfs bij de VVD zien we dat 5% van de kiezers uit 2010 nu aangeeft SP te stemmen!

De versterkte positie van de SP blijkt ook uit de antwoorden op de vraag wie men als premier wil als men alleen de keuze zou hebben tussen Rutte en Roemer. Was de score anderhalve maand geleden 54 tegen 38%, nu is het 48-44%.

Bij kiezers van VVD, CDA en D66 staat Rutte ruim voor op Roemer. Bij kiezers van SP, PvdA en Groen Links Roemer ruim voor op Rutte.

Bij PVV kiezers staat Roemer nu iets voor op Rutte, terwijl begin mei Rutte duidelijk voor stond op Roemer.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de problematiek rondom het moment van uitwerking van de voorstellen van het Lente-Akkoord door de kiezers  slecht wordt ontvangen.

Zo zegt 65% dat deze ontwikkelingen laten zien dat het Lente-Akkoord weinig waard is geweest.

Bij de kiezers van de deelnemers aan dit akkoord zegt ongeveer de helft dat, maar bij de VVD-kiezers is dat ruim 60%.

Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat maar 21% het eens is met de opstelling van Bondskanselier Merkel met betrekking tot het streven naar een politieke unie.

Die discussies doen Premier Rutte ook geen goed, zo vindt ongeveer de helft dat hij laf ten opzichte van Europa optreed.

Meer dan 80% denkt dat Europa een belangrijke rol zal spelen bij de Tweede Kamerverkiezingen.

En geeft 70% aan dat er in 2013 minder bezuinigd moet worden en meer de economie gestimuleerd. Circa 50% van de kiezers van VVD, CDA en D66 is dat ermee eens.

Vanzelfsprekend valt uit deze uitslagen nog niets te zeggen over de verkiezingsuitslag over 3 (!) maanden.

Maar wel beginnen zich de contouren van die strijd af te tekenen en het feit dat Europa daar een belangrijke rol bij zal spelen.

Zeker als de externe factoren in de eerste twee weken van september rondom Europa zich heel expliciet blijven aandienen.

 Ook vandaag scoort geen enkele van de “logische” coalities meer dan 75 zetels. Links staat dan nog het hoogst met 73 zetels. SP, PvdA, Groen Links en D66. De Kunduz-coalitie staat op 67 zetels (-1).

Er zijn een aantal stellingen aan de respondenten voorgelegd over de opstelling van de SP om te proberen in de regering te komen. Veel kiezers, en zeker de stemmers aan de linkerkant van het politieke spectrum, zijn het eens met die strategie.

Toen de kiezers begin mei gevraagd werd te kiezen tussen Rutte en Roemer als premier koos 54% voor Rutte en 38% Roemer. Nu is de verhouding 48%-44%. De grootste verschuving zien we bij de PVV-kiezers die inmiddels een geringe voorkeur hebben voor Roemer. Kiezers van PvdA en Groen Links verkiezen Roemer boven Rutte. Bij D66 is het duidelijk andersom.

Het Lente-akkoord houdt de gemoederen bezig. 65% vindt dat de laatste ontwikkelingen rondom het over de verkiezingen tillen van bepaalde voorstellen laten zien dat het akkoord weinig waard is geweest.

Ook de ontwikkelingen in Europa hebben de afgelopen week in politiek Den Haag voor veel discussie gezorgd. Met name rondom uitspraken/voornemens om meer macht naar Brussel over te dragen, o.a. door uitspraken van Merkel en de reactie van Premier Rutte erop.

Geef een reactie

Laatste reacties (103)