54

Pensioendeal: 7 jaar langer werken voor zelfde geld

Pensioenfondsen niet eens met plannen kabinet, D66, ChristenUnie en SGP

Coalitie en oppositie zijn tot een akkoord gekomen over de pensioenen, zo meldt de NOS. Na weken onderhandelen konden VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP woensdag een deal presenteren. De kern: na de AOW moet ook voor een goed aanvullende pensioen door de meeste mensen langer gewerkt worden.


Jaarlijks zullen mensen minder belastingvrij mogen sparen voor hun pensioen dan nu het geval is, maar meer dan het kabinet eerst wilde, stelt de NOS. De jaarlijks toegestane fiscaal voordelige pensioenpremie is nu 2,25 procent. Het kabinet wilde daar 1,75 van maken en het wordt nu 1,875 procent.

Dat klinkt allemaal redelijk abstract. Daarom legt de NOS uit wat het concreet betekent voor de pensioengerechtigde van de toekomst, die nu een modaal inkomen heeft. Momenteel is het mogelijk om na 35 jaar werken een “goed pensioen” op te bouwen: samen met de AOW zo’n 80 procent van het gemiddelde salaris, voor de rest van uw leven.
Aan de hand van een rekenvoorbeeld concludeert de NOS dat voor ditzelfde pensioen nu zeven jaar langer gewerkt zal moeten worden.

Fondsen
Momenteel spaart overigens ook al niet iedereen met hetzelfde percentage van 2,25 procent. De pensioenfondsen bepalen zelf een percentage en slechts een klein deel gebruikt dit maximum. De pensioenfondsen staan ook niet achter het plan zoals het er nu ligt. De belangrijkste reden, zo stelt de NOS is dat veel mensen nu niet hun hele leven sparen voor een aanvullend pensioen:

Mensen zijn werkloos of werken freelance. In de praktijk ligt het gemiddeld aanvullend pensioen nu onder de 60 procent van het gemiddeld verdiende salaris. Als we in de toekomst minder mogen opbouwen, komen we uit op een nog lager pensioen. Bovendien rekent de overheid zichzelf rijk. Want, zeggen de fondsen, we kunnen dat extra geld gebruiken om de reserves in het fonds te verhogen. Daarmee wordt het pensioen zekerder. Of pensioenfondsen kunnen het geld minder risicovol beleggen. Dat is in de regel duurder, maar het pensioen wordt dan wel zekerder.

Wat kost het en wat levert het op?

De pensioenplannen zijn aangepast nadat een eerdere versie door de Eerste en Tweede Kamer werd afgewezen. Deze aanpassingen kosten de schatkist 600 miljoen euro. De partijen hebben nu overeenstemming bereikt over waar ze dat geld vandaan halen. NOS: 

De doorwerkbonus voor oudere werknemers gaat op de schop. Die geldt nu voor werknemers van boven de 50, maar dat wordt voortaan beperkt tot mensen boven de 56. Verder krijgen werkgevers minder lastenverlichting dan eerder de bedoeling was en de pensioenfondsen moeten btw gaan betalen.

De Volkskrant stelt dat met het akkoord een bezuiniging van in totaal 2,8 miljard euro, de grootste uit het regeerakkoord, veiliggesteld.

Bonden teleurgesteld
De Nederlandse bonden hebben teleurgesteld gereageerd op het pensioenakkoord. Ze vinden de verlaging van het jaarlijkse opbouwpercentage naar 1,875 procent vooral kwalijk voor jongeren, meldt de NOS.

FNV-bestuurder Gijs van Dijk vindt dat het kabinet en de oppositiepartijen niet voldoen aan de hoge verwachtingen die ze hebben gewekt.

Dit kabinet is meer aan het boekhouden dan aan het investeren in de toekomst van onze jongeren”.

Ook Maurice Limmen, voorzitter van vakcentrale CNV:

1,875 procent is beter dan wat er op tafel lag, maar slechter dan hoe het was en daarom blijft dit vooral voor jongere generaties een verslechtering.”

Ook de ANBO, de grootste belangenbehartiger voor senioren, is bezorgd dat mensen door het lagere opbouwpercentage niet meer genoeg pensioen kunnen opbouwen. Zij zijn evenmin blij dat een deel van de gewijzigde plannen betaald wordt met geld dat bestemd was om oudere werklozen weer aan een baan te helpen, aldus de NOS.

Kamerdebat
De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk donderdag over het pensioenakkoord, meldt het Nederlands Dagblad. Een verzoek daartoe van Jesse Klaver (GroenLinks) kreeg daarvoor woensdagmiddag steun van vrijwel alle partijen.

NOS: Akkoord over pensioenen

NOS: Pensioenplannen: de gevolgen

Video NOS: Wie vindt de uitgang in het Pensioenbos

Volkskrant: Kabinet en oppositie sluiten pensioenakkoord

Geef een reactie

Laatste reacties (54)