Laatste update 13:34
82

Pentagon stoot meer broeikasgassen uit dan Portugal

Het Amerikaanse defensieapparaat stoot zoveel broeikasgassen de atmosfeer in dat als het een onafhankelijk land zou zijn het op de 55e plaats komt in de wereldranglijst, op een plek waar landen als Portugal staan. Het Amerikaanse leger produceert jaarlijks 59 miljoen ton CO2 en andere broeikasgassen, blijkt uit een overzicht van 2017 dat gepubliceerd is door de Brown University. De Verenigde Staten als land staat op de tweede plek in de ranglijst, na China.

Zeventig procent van de energieconsumptie door het Pentagon gaat op aan transport, het over de planeet heen en weer slepen en vliegen van troepen en materieel. Veel van daarvan kan bespaard worden door over te stappen op groene energie. Niet alleen vanwege het eigen gebruik maar ook omdat het meeste oorlogsmaterieel nodig is om de productie van aardolie en andere fossiele energie te beschermen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. Terugdringing van die afhankelijkheid zou ook de defensieinspanning kunnen verminderen.

Doorgaan op de oude voet leidt in ieder geval tot meer oorlog, blijkt uit een andere studie die onder meer door Universiteit van Antwerpen is verricht. De Morgen schrijft over de studie:

“In een scenario van 4 graden opwarming neemt de invloed van het klimaat op conflicten toe met een factor vijf, een sprong naar 26 procent kans op een substantiële toename van het conflictrisico”, zegt Jean-François Maystadt van de UAntwerpen. “Zelfs in een scenario van 2 graden opwarming boven pre-industriële niveaus – het doel van de Parijsakkoorden – is er meer dan een verdubbeling van de invloed van klimaat op conflict, stijgend naar een kans van 13 procent.”

Klimaatverandering heeft een grote impact op de landbouwproductie, de economie en de toenemende ongelijkheid. Dat zijn bronnen voor gewelddadige conflicten.

cc-foto: US Navy

Geef een reactie

Laatste reacties (82)