24

‘Personeel overheid te oud en digitaal te weinig onderlegd’

Bij de overheid werken vooral oudere werknemers. Dat is een logisch gevolg van een samenleving die alsmaar vergrijst, maar het brengt ook zo zijn problemen met zich mee. Daar waarschuwt de Algemene Rekenkamer woensdag in het ‘Verantwoordingsonderzoek 2016’ voor. Naast een verouderde werknemersbestand, is er ook een te hoge werkdruk en te weinig adequate kennis van moderne ICT-systemen. De combinatie van die factoren leidt tot zorgen over de toekomstbestendigheid. De bezettingsproblemen vinden vooral plaats bij de politie, defensie, het gevangeniswezen en rijksbreed op het gebied van inkoop, financiële kennis en automatisering.

NRC schrijft dat de personeelsproblemen niet alleen het gevolg zijn van de vergrijzing. Verschillende reorganisaties hebben in de afgelopen jaren ook een wissel getrokken op de overheid, aldus NRC. De afgelopen jaren zijn er duizenden banen verdwenen bij de overheid, en het vooruitzicht is niet bepaald rooskleurig: er zullen door lopende reorganisaties zeker nog 9.000 banen bij het Rijk verloren gaan.

NRC:

Mede ten gevolge van personele problemen ziet de Rekenkamer twee grote risico’s: gebrekkige informatiebeveiliging bij diverse overheidsinstanties en – nog altijd – uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst. In 2016 telde de Rekenkamer 36 zogenoemde onvolkomenheden in de bedrijfsvoering bij de verschillende departementen. Dat zijn er negen meer dan in 2015. Problemen zijn er vooral bij de Belastingdienst.

Geef een reactie

Laatste reacties (24)