6

Pestkoppen pak je aan op zijn Fins

Finse pestaanpak 'KiVa' halveert aantal pestgevallen op Nederlandse basisscholen

Niet een oud-Hollandse beuk voor je harses, maar een Finse onderwijsmethode blijkt de meest effectieve manier om pestkoppen het zwijgen op te leggen. Toepassing van het anti-pestprogramma KiVa vermindert pestklachten in Nederland met meer dan vijftig procent.

De kern van de Finse aanpak is gericht op bewustwording in de hele klas en niet alleen bij dader of slachtoffer. Concreet lesmateriaal zet leerlingen aan tot nadenken over pesten en wat het betekent voor degene die gepest wordt. Het onderzoek naar de KiVa-methode sluit aan bij nieuw anti-pestbeleid dat onlangs door staatssecretaris Dekker in samenspraak met de Kinderombudsman is opgezet.

Het experiment werd trad vorig jaar in werking met 66 ‘KiVa-scholen’ en 33 scholen in een controlegroep. Bij de KiVa-scholen daalde het percentage kinderen dat zegt maandelijks of vaker gepest te worden van 29% in voorjaar 2012 naar 13,5% precies een jaar later. Op de scholen in de controlegroep daalde het percentage eveneens, maar beduidend minder sterk. De daling is het sterkst bij de meest schrijnende slachtoffers. De groep die dagelijks werd gepest nam met twee derde af.

cc-foto: trix0r

Geef een reactie

Laatste reacties (6)