35

PGB zorg splijtzwam coalitie

PVV al ontevreden ... forse bezuinigingen op pgb maakt zorg duurder omdat meer gebruikt wordt gemaakt van zorg in reguliere instelling ... VVD wil juist dat chronisch zieken en gehandicapten meester worden over eigen zorg

Het persoonsgebonden budget is opnieuw een discussiepunt geworden tussen regeringspartijen VVD, PVV en CDA. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten stelde voor het kerstreces de bezuinigingen gedeeltelijk uit en hief de stop op nieuwe pgb-aanvragen op, maar de PVV is nu al ontevreden omdat blijkt dat nieuwe pgb-houders rond de 10.000 euro gekort worden.

De nieuwe pgb-aanvragers, ook die al vorig jaar op de wachtlijst stonden, worden flink gekort en daar is de PVV niet blij mee. De VVD en en CDA beraden zich nog op een standpunt.

De VVD is een groot voorstander van het persoonsgebonden budget waarbij chronisch zieken en gehandicapen zelf zorg kunnen inkopen. Na veel moeite wist de staatssecretaris dan ook het pgb weer open te stellen, maar dan in afgeslankte vorm omdat met regeringspartijen PVV en CDA is afgesproken dat er flink gekort moet worden op dit budget.

Door die maatregel lijkt het kabinet nu ook in de eigen financiën te snijden omdat pgb-aanvragers in het vervolg gebruik zullen gaan maken van zorg in reguliere instellingen. Die is niet alleen duurder, maar gaat ook tegen de principes in van de VVD die juist wil dat chronische zieken en gehandicapten zelf een budget aanvragen voor de zorg die zij nodig hebben.

Lees meer op Joop: Persoonsgebonden budget uitgekleed terug
Trouw: Bezuiniging pgb toch discussiepunt coaltie

Geef een reactie

Laatste reacties (35)