51

Piketty komt met nieuw boek over hervorming kapitalisme

Thomas Piketty, de Franse econoom die in zijn bestseller ‘Kapitaal in de 21e eeuw’ onomstotelijk vaststelde dat het kapitalisme een kleine groep rijken steeds rijker maakt en de rest van de samenleving achterblijft of het zelfs slechter krijgt, komt met een nieuw boek. In Kapitaal en Ideologie analyseert hij hoe zowel rechtse als linkse partijen er niet in geslaagd zijn de problemen die het kapitalisme veroorzaakt goed aan te pakken. En wat daar aan gedaan kan worden.

The Guardian schrijft:

Onder de voorstellen in het boek onder meer dat werknemers de helft van de zetels in de raden van bestuur moeten bezetten, dat zelfs de grootste aandeelhouders binnen een bedrijf niet meer dan tien procent van de stemmen mogen hebben, dat de belastingen op bezit omhoog moeten, tot wel 90 procent voor de grootste bezitters en een persoonlijke CO2 belasting voor iedere burger gebaseerd op daadwerkelijke uitstoot.

In een recensie op Pro-Market schrijft Branko Milanovic dat het boek ook kijkt naar het falen van de sociaal-democratische partijen die zichzelf in de loop der tijd van partijen voor de lager opgeleiden en onderklasse hebben getransformeerd naar partijen voor de hoger opgeleiden en de welvarende middenklasse. Dat was een logisch gevolg van de succesvolle emancipatiepolitiek van die partijen, waardoor burgers van bescheiden afkomst omhoog konden klimmen in de maatschappij. Deze ‘winnaars’ van de sociaal-democratie bleven de linkse partijen trouw maar hun wereldbeeld en belangen stemden niet meer overeen met dat van hun ouders. Daardoor veranderde de sociale structuur van de linkse partijen, in tegenstelling tot bij de rechtse partijen, aldus Piketty.

Het ruim 1200 pagina’s tellende Capital et Idéologie verschijnt donderdag in het Frans. De vertaling zal nog enige maanden op zich doen wachten.

Geef een reactie

Laatste reacties (51)