34

Planbureau: Kabinet faalt op milieugebied

Planbureau: Kabinet haalt internationale verplichtingen op het vlak van natuur en milieu, ondanks waarschuwingen van andere partijen, niet

De resultaten van de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving over de effecten van het het milieubeleid van het kabinet zijn vernietigend. Zo zal de verhoging van de maximumsnelheid bijvoorbeeld leiden tot meer verkeersslachtoffers. D66 en GroenLinks trokken eerder al aan de bel.

Op 12 oktober kon het kabinet al weten wat de negatieve effecten zijn van de voorstellen op milieugebied in het regeerakkoord en dat Nederland hierdoor de Europese doelstellingen niet gaat halen op een groot aantal punten.

Uit de resultaten blijkt nu dat de biodiversiteit verder achteruit zal gaan, de maximumsnelheid zal leiden tot meer verkeersslachtoffers en de gezondheidseisen voor luchtkwaliteit niet gehaald zullen worden.

Bovendien is het budget dat het kabinet heeft vrijgemaakt voor milieu onvoldoende om aan de Europese verplichting voor hernieuwbare energie te voldoen.

Het kabinet heeft de resultaten van het rapport op 12 oktober al ontvangen. Destijds kon het dus al weten wat de negatieve effecten zijn van de voorstellen op milieugebied. Pas na veel aandringen van onder andere D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold heeft het kabinet het rapport nu naar buiten gebracht.

Nederland wekt te weinig schone stroom op en het kabinet heeft de ambities rond het schoner maken van water teruggeschroefd. Bovendien blijft het kabinet vieze energie subsidiëren met 7,5 miljard euro per jaar.

GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren:

De apathische houding van het kabinet ten aanzien van natuur en milieu is ernstig. Maar het gemak waarmee Europese afspraken genegeerd worden, doet het ergste vrezen voor andere beleidsterreinen. Alsof die vrijblijvend zouden zijn. We worden het slechtste jongentje van de Europese klas. Daarmee riskeren we niet alleen enorme boetes vanuit Europa. We gaan ook banen en economische kansen missen.

D66: Groene doorrekening bevestigt kritiek D66 op Regeerakkoord

Geef een reactie

Laatste reacties (34)