49

Plasterk legt topsalarissen aan banden

In publieke en semipublieke sector gaat plafond voor topfunctionarissen van 130% naar 100% ministerssalaris

Het kabinet legt het salaris van grootverdieners in de publieke en de semipublieke sector nog meer aan banden. Mochten topfunctionarissen in het verleden nog 130 procent van een ministerssalaris verdienen, dat wordt nu 100 procent. Dat meldt onder meer RTL Nieuws.

Minister Plasterk heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de geplande verlaring van het salarisplafond. In het wetsvoorstel staat dat topfunctionarissen vanaf 1 januari 2015 niet langer 130 procent van een ministerssalaris mogen verdienen, maar 100 procent. Inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, onkosten en pensioenbijdrage komt dat neer op 169.425 euro per jaar. Voor bestaande gevallen wordt een overgangsregeling ingesteld. Zij mogen de komende vier jaar nog wel 130 procent verdienen, daarna wordt het salaris in drie jaar tijd afgebouwd naar 100 procent.

Het kabinet hoopt met de nieuwe wet het loon naar ‘een maatschappelijk meer aanvaardbaar, evenwichtiger en verantwoord niveau’ te kunnen brengen. De belangrijskte adviseur van het kabinet, de Raad van State, is zeer kritisch over het plan. Zo zou de vrijheid om contracten af te sluiten worden beperkt. Ook is niet duidelijk of het verschil tussen het bedrijfsleven en de publieke sector op deze manier niet te groot wordt.

Overigens kan de ministerraad in de toekomst altijd tot een uitzonder besluiten, indien dat nodig wordt geacht.
Rijksoverheid: Nader rapport voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

cc-foto: Marcel Oosterwijk

Geef een reactie

Laatste reacties (49)