6

‘Plasterk moet beter nadenken over privacy’

CBP: Kabinetsbeleid mogelijk in strijd met Europese privacywetgeving, Plasterk moet met duidelijke visie komen voor gemeentes

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) waarschuwt minister Plasterk dat de overheveling van taken van provincie en Rijk naar gemeenten problemen op het gebied van privacy met zich mee kan brengen. Met name op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen is er geen goede uitwerking van hoe de privacy gewaarborgd moet worden, aldus het CBP.

Behalve risico’s die verbonden zijn aan het ‘bovenmatig delen van persoonsgegevens, het gebruiken van de gegevens voor een doel dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor zij zijn verzameld en de beveiliging’ hekelt het CBP ook de ondoorzichtigheid. Het wordt voor noch de burgers noch de overheid inzichtelijk wie welke gegevens verzamelt en gebruikt, en met welk doel dat gebeurt.

In een brief aan minister Plasterk schrijft het CBP dat de minister beter moet nadenken over de privacy-gevolgen. Als Plasterk niet met een duidelijke visie en waarborgen komt, is het kabinetsbeleid mogelijk in strijd met de nationale en Europese privacywetgeving, waarschuwt het CBP.

Trouw: ‘Privacyrisico bij overdracht taken aan gemeente’

NOS:  “Plasterk moet privacy waarborgen”

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (6)