135

Plasterk (PvdA) herschikt Hilversum: links eruit, rechts erin

Idealistische omroep LLink moet veld ruimen ... Telegraaf-media WNL en PowNed krijgen machtiging ... wel verscherpt toezicht op commerciële belangenverstrengeling ... Max ontvangt meer zendtijd

Joop redactie – Het omroepbestel heeft er twee nieuwe omroepen bij, PowNed en WNL. Dat heeft minister Plasterk (OCW) besloten. Ze mogen vanaf september 2010 uitzenden. WNL, voorheen bekend als Wakker Nederland is een initiatief van dagblad de Telegraaf. PowNed komt voort uit de website GeenStijl, die ook onderdeel is van het Telegraaf-concern. Omroep Llink verliest zijn licentie en de zendtijd van ouderenomroep Max wordt uitgebreid.

In de officiële verklaring zegt het minsterie over het in financiële en organisatorische moeilijkheden geraakte Llink:

Vooral de ambitie om met nieuwe media het publiek te betrekken bij thema’s als duurzaamheid kwam niet uit de verf . Weliswaar heeft de omroep een nieuwe leiding en een nieuwe koers uitgezet, maar de wet voorziet niet in een herkansing. Voor Minister Plasterk is ook de wankele financiële basis van LLiNK een reden om geen erkenning te verlenen. Definitief is zijn besluit nog niet: LLiNK  krijgt de gelegenheid zich te verweren.

Over de Telegraaf-media:

PowNed, voortgekomen uit Geen Stijl, is geworteld in de voorhoede van nieuwe mediagebruikers, wil zich onderscheiden door permanente interactie met het publiek en een dwarse, eigentijdse opstelling. WNL, voortgekomen uit de Telegraaf, belooft met een conservatieve invalshoek ondernemende en bezorgde burgers te bedienen. In het erkenningsbesluit maakt Plasterk duidelijk dat de nieuwkomers een proeftijd hebben: over vijf jaar wordt beoordeeld of zijn hun toegevoegde waarde hebben waargemaakt. Beide nieuwkomers vallen onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat controleert of WNL en PowNed bestuurlijk en redactioneel onafhankelijk zijn van de Telegraaf Media Groep en zich bij eventuele samenwerking aan de regels houden.

De nieuwe rechts-populistische omroepen krijgen ieder twee uur televisie- en negen uur radiozendtijd per week.

Omroep LLink legt zich niet neer bij het besluit en stelt in een verklaring

LLiNK is van mening dat het besluit op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en dat er sprake is van een politiek spel.

Geef een reactie

Laatste reacties (135)