91

Plasterk: ‘Zeven provincies is genoeg’

Minister wil terug naar de zeven landsdelen uit de zestiende eeuw .... Plannen stuiten op kritiek

Als het aan minister van Binnenlandse Zaken Plasterk (PvdA) ligt, bestaat Nederland in de nabije toekomst niet meer uit twaalf, maar uit zeven provincies.

Dat schrijft de Telegraaf woensdag. Op het moment is Plasterk bezig met een wetsvoorstel voor de nieuwe bestuurlijke indeling van Nederland. Zijn plan: de zogenaamde superprovincie bestaande uit de huidige provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Geen losse provincies meer dus, maar één landsdeel.

Als het aan Plasterk ligt, blijft het niet bij die grote fusie. De minister gaat het liefst terug naar de indeling van vroeger: zeven landsdelen. In de zestiende eeuw kwamen de Zeven Provinciën gezamenlijk in opstand tegen de Spanjaarden en even later werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden opgericht. Plasterk wil dus eigenlijk aansturen opnieuw leven inblazen van deze Zeven Provinciën.

De provincies die in de ogen van de politicus zouden kunnen fuseren zijn Zeeland en Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel en Groningen en Drenthe. Alleen Limburg, Brabant en Friesland blijven in hun huidige vorm bestaan. Volgens de PvdA-politicus hebben die provincies een sterke eigen identiteit en is daar de meeste weerstand tegen samengaan met een andere provincie. “Er moet wel plaatselijk een wil zijn om dit te doen”, aldus Plasterk in de Telegraaf.

Veel steun voor zijn ideeën krijgt de minister vooralsnog niet. De huidige twaalf provincies zijn vooral tegen fuseren. Flevoland, Utrecht en Noord-Holland zijn niet te spreken over de plannen samen te gaan. Ze zien niet wat de fusie verbetert ten opzicht van de huidige situatie. Bovendien vinden ze dat het kabinet nauwelijks taken en bevoegdheden overdraagt aan de nieuwe provincie, als die er komt. De provincies willen bijvoorbeeld zelf kunnen beslissen over alle wegen, inclusief snelwegen, de vaarwegen en het spoor. Daar willen ze ook budget voor krijgen. Ze vinden het opmerkelijk dat de minister deze taken bij het Rijk wil houden.

Dat schrijven de drie provinciebesturen in een gezamenlijke reactie aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Later deze maand praten de provinciebesturen, die het plan voor een megaprovincie tot nu toe afwijzen, opnieuw met de minister. Toch probeert Plasterk met zijn nieuwe visie juist om de fusie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland door de senaat te krijgen. In de Eerste Kamer hoopt de PvdA-bewindsman op een meerderheid met D66 en GroenLinks. Die laatste partij is echter kritisch. GroenLinks zegt te overtuigen te zijn, maar dan moet er wel een visie komen op wat er dan met de andere provincies moet gebeuren.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg uitte flinke kritiek op de PvdA-minister. Zij vindt het onzin dat Plasterk nieuwe provinciegrenzen wil trekken. “Hij moet weg van de tekentafel”, zei ze. Van Toorenburg vindt dat de minister zich meer moet richten op decentralisatie.

Om de meerderheid in de Eerste Kamer veilig te stellen voor de eerste provinciefusie, moet er ook enig draagvlak zijn bij de provincies zelf. GroenLinks vraagt daarom, maar ook de eigen PvdA vindt het broodnodig. Plasterk is daarom met premier Rutte bezig taken van het Rijk aan de regionale overheden te geven.

Het huidige kabinet zal echter nog niet beginnen met de daadwerkelijke fusie van andere provincies.

Geef een reactie

Laatste reacties (91)