27

Pleidooi voor behoud Groene Hart

Honderd instellingen willen dat het Groene Hart weer een nationaal landschap wordt

Het Groene Hart moet weer een nationaal landschap worden. Woningbouwprogramma’s in het open gebied in de Randstad moeten met het oog op de vergrijzing naar beneden worden bijgesteld en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen moet tegen het licht worden gehouden.

Dat pleidooi staat in een manifest dat de stichting Groene Hart maandag heeft gepresenteerd. Het manifest is ondertekend door meer dan honderd organisaties, waaronder de ANWB en Natuurmonumenten:

Het Groene Hart is het hart van de Randstad: landschappelijk fraai, ecologisch waardevol en economisch belangrijk, waard om Nationaal Landschap genoemd te worden! Voor inwoners en recreanten is het er goed toeven, voor ondernemers en boeren is het hun onmisbare werkgebied. Dit open Hart is belangrijk voor de leefbaarheid van zowel inwoners als omwonenden, nu en in de toekomst. De Randstad bezit met haar hoogwaardige (culturele) voorzieningen en met haar Groene Hart een kwaliteit die maar weinig metropolen in de wereld bieden. Daarom komt het er op aan dit Groene hart duurzaam te beheren en te gebruiken.

De ondertekenaars van het manifest willen dat de planologisch vastgelegde grenzen van het Groene Hart niet verder worden aangetast. Voor de kerngebieden van het Nationaal Landschap Groene Hart moet extra bescherming komen. Dit geldt voor natuurgebieden, Natura 2000 gebieden, ecologische verbindingszones en open gebieden zoals snelweg- en spoorlijnpanorama’s, en ook voor monumenten en de culturele hoofdstructuur, zoals de Oude Hollandse Waterlinie. Ook willen de ondertekenaars dat de afspraken voor woningbouw in het Groene Hart opnieuw worden bekeken en naar beneden bijgesteld gelet op de bevolkingskrimp. De bestaande grootschalige nieuwe woningbouwlocaties moeten eerst worden afgemaakt voordat nieuwe worden aangewezen; hetzelfde geldt voor bestaande bedrijventerreinen.

Lees meer op de website van de Stichting Groene Hart.
Foto-cc: Gerard Stolk

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (27)