44

Plofkip: goed voor het milieu

Slecht voor de kip

De plofkip is weliswaar een ramp voor het dierenwelzijn, maar is ook de duurzaamste kip die we kennen.

Onderzoeker Sanne Dekker promoveerde onlangs in Wageningen op een proefschrift waarin zij zich afvraagt hoe milieuvriendelijk biologische eieren eigenlijk zijn. Zij constateerde dat op iets meer dan de helft van alle milieuaspecten, zoals voerteelt, -verwerking en -transport, landgebruik, ammoniakuitstoot, de legbatterijkip het beste uit de bus komt. Een beter welzijn voor de legkip leidt tot meer milieubelasting, is haar conclusie. Wat voor de legkip geldt, gaat ook op voor de vleeskip aldus Dekker. Ze pleit ervoor dat de biologische kippenhouderijen, die goed scoren op dierenwelzijn, investeren in verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Zo groeien dierenwelzijn en duurzaamheid naar elkaar.

De discussie over de plofkip is aangewakkerd door Wakker Dier. De organisatie erkent het geconstateerde dilemma. Sjoerd van der Wouw van Wakker dier: “Het basisprobleem is het absurd grote aantal landbouwhuisdieren in Nederland. Als dat daalt, bijvoorbeeld door minder vlees te eten, is er geen tegenstelling tussen dierenwelzijn en duurzaamheid.”

Geef een reactie

Laatste reacties (44)