Laatste update 16:05
33

Poging van Willem Engel om Joop te censureren faalt bij rechter

Willem Engel, de man die al maanden een einde wil maken aan de bestrijding van het coronavirus, heeft zijn rechtszaak tegen de nieuws- en opiniesite Joop verloren. De rechter wees al zijn eisen af en veroordeelde de corona-ontkenner tot het betalen van de kosten.

Engel had de rechtszaak aangespannen met een hele reeks aanklachten die hij in de aanloop naar en tijdens de zitting grotendeels al liet vallen. Uiteindelijk concludeerde de rechter dat Engel de site wilde aanklagen voor drie benamingen die hij als smaad ziet: corona-ontkenner, sekteleider en viruswaanzinnige.

Francisco van Jole, eindredacteur van Joop, legde uit dat alle drie de termen duidelijk op Engel van toepassing zijn. Corona-ontkenner is afgeleid van klimaatontkenner. Dat is iemand die de invloed van menselijk handelen op het klimaat, dan wel de ernst van de klimaatcrisis, ontkent. Engel doet min of meer hetzelfde met de coronapandemie. Een sekteleider is iemand die wereldvreemde denkbeelden verspreidt onder een aanhang die niet openstaat voor kritiek van buiten. Ook dat gaat op voor Engel. En de benaming viruswaanzinnige is gebaseerd op de oorspronkelijke benaming van Engels actiegroep Viruswaanzin. “Als je bij Feyenoord zit ben je een Feyenoorder, als je deel uitmaakt van Viruswaanzin ben je een viruswaanzinnige.”

De advocaat van BNNVARA, mr Jens van den Brink, wees op een interview van Engel waarin de viruswaanzinnige sekteleider toegaf rechtszaken aan te spannen tegen media louter om aandacht voor zichzelf te genereren en wantrouwen te zaaien. “Mensen denken dan toch waar rook is, is vuur,” aldus de coronaontkenner.

De rechter oordeelt dat:

De slotsom is dat Joop.nl een opiniërende website is. Zij heeft niet de verplichting om nieuwsberichten neutraal of zonder waardeoordelen te publiceren. Beide partijen nemen actief deel aan een publiek debat dat geregeld in onverbloemde bewoordingen wordt gevoerd. De bestreden aanduidingen worden in de context van het geheel niet als excessief beoordeeld. Daarnaast is het niet zo dat elke feitelijke basis ervoor ontbreekt. Dat betekent dat de belangenafweging in het voordeel van BNNVARA uitvalt. Het gebruik van de woorden corona-ontkenner, viruswaanzinnige en sekteleider’ is dan ook niet onrechtmatig jegens Engel.

Geef een reactie

Laatste reacties (33)