244

Polder haalt angel uit regeerakkoord

Rutte buigt voor sociale partners ... Brussel zal moeten wachten ... Tweede Kamer debatteert woensdag ... Oppositie wil effect akkoord laten doorrekenen ... Investering in wegen 'zoek' ... Aannemers niet blij 

Wergevers, vakbonden en het kabinet zijn tot een sociaal akkoord gekomen. Met het akkoord is een deel van het bezuinigingspakket voor 2014 van tafel. In augustus zal worden bekeken of extra bezuinigingen alsnog nodig zullen zijn.

Update vrijdag 12 april, 14.45

De ochtend na het door Rutte historisch genoemde sociaal akkoord, is de heersende consensus dat het kabinet veel heeft moeten toegeven om de sociale partners overstag te krijgen. Een groot aantal pijnlijke maatregelen uit het regeerakkoord is teruggedraaid en zelfs de heilige drie procent-regel werd los gelaten. Hoewel extra bezuinigingen daarmee voorlopig zijn afgewend en de rust is weergekeerd, blijft de vraag of de economie zich voor augustus voldoende kan herstellen.

Ook de ochtendkranten benadrukken de knieval van Rutte. NRC spreekt van een “hoge prijs voor steun van sociale partners”, de Volkskrant kopt: “De polder wint het van Brussel: die drie procent gaat de ijskast in” en Trouw houdt het op “Sociaal akkoord is kabinet een regeerakkoord waard”.

Hoewel christelijke vakvereniging RMU verheugd reageerde op het akkoord, benadrukt FNV vooral wat het voor werknemers te wensen laat. Ook de economieredactie van de Volkskrant was kritisch, en schrijft:

Het sociale akkoord is een negatieve uitruil. De sociale partners draaien vooral veel maatregelen terug. Geen versobering van de WW, geen nullijn, geen quotum voor arbeidsgehandicapten. Die maatregelen waren ook niet goed doordacht, maar het volledig terugdraaien ervan is evenmin aantrekkelijk. Rust en zekerheid zijn van groot belang. Maar het kabinet doet er goed aan de weg vrij te houden voor structurele hervormingen zodra de crisis voorbij is.

De Tweede Kamer zal woensdag debatteren over het sociaal akkoord. De Kamer neemt ruimt de tijd voor het debat, dat om 10.15 uur begint, zo bericht Trouw.

Oppositie wil effecten akkoord laten doorrekenen
De NOS meldt dat de oppositie de afspraken in het sociaal akkoord wil laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). Het kabinet vindt dat niet nodig en verwijst naar de volgende raming van het CPB, in de aanloop naar Prinsjesdag. Volgens het ministerie van Financiën bevat die raming ook de effecten van de gisteren gemaakte afspraken.

CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP hebben samen een groot aantal vragen gesteld over het akkoord. Ze willen dat die worden beantwoord voor het Kamerdebat van woensdag, aldus de NOS.

Investering infrastructuur zoek
Oppositiepartijen SP, CDA en D66 willen van het kabinet opheldering over de geplande investeringen in infrastructuur voor 2014. Het kabinet sprak donderdag met de sociale partners af om een bezuinigingspakket van meer dan 4 miljard euro voorlopig uit te stellen. In dat pakket was echter ook sprake van een investering van 300 miljoen euro in infrastructuur. In de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over het akkoord wordt over deze investering met geen woord gerept, zo meldt Trouw

Aannemers niet enthousiast
In de bouw is lauw gereageerd op het door sociale partners en kabinet gesloten akkoord. Aannemersfederatie Nederland is niet blij met de invoering van de zogeheten transitievergoeding in het ontslagrecht, zo meldt de Volkskrant. In het akkoord staat dat mensen die ontslagen worden voortaan een vergoeding kunnen krijgen, omgeschoold zullen worden en door werkgevers begeleid gaan worden naar een andere baan. In de bouw worden de meeste arbeidsovereenkomsten beëindigd zonder financiële vergoeding. De transitievergoedingen leiden voor aannemers dus alleen maar tot extra kosten, aldus een woordvoerster van de brancheorganisatie.
11 april, 23.40 uur

Het kabinet is niet van plan het sociale akkoord apart door te laten rekenen door het Centraal Planbureau. Dat laat het ministerie van Financiën desgevraagd weten aan het AD. De krant schrijft:

“De jongste ramingen van het CPB, van eind februari, zijn wel betrokken bij de besprekingen met de sociale partners. Het kabinet wacht nu op de volgende raming van het Centraal Planbureau, de zogenoemde Macro Economische Verkenning, die in aanloop naar Prinsjesdag wordt opgesteld. Die raming bevat dan ook de effecten van de donderdag gemaakte afspraken en tegelijk een geactualiseerd economisch beeld, aldus een woordvoerder van Financiën.”

Update 21.15

Het kabinet heeft donderdag een sociaal akkoord gesloten met werkgevers en vakbonden. Hiermee zijn de geplande kabinetsbezuinigingen van 4 miljard euro voor volgend jaar, van tafel. Premier Rutte noemt het akkoord een ‘historisch moment’. “Dit is een akkoord van vertrouwen voor het komende decennium dat de Nederlandse samenleving verder brengt”, aldus de premier. Lees hier de punten uit het akkoord na.

Rutte realiseert zich dat er voorlopig pas op de plaats gemaakt moet worden met de bezuinigingen voor 2014. Eerst moet er herstel zijn van vertrouwen, daarna wordt bekeken hoe Nederland aan de begrotingsnorm van drie procent kan voldoen.

Minister Asscher (Sociale Zaken) noemt het akkoord het ‘Mondriaanakkoord’, verwijzend naar de locatie van de onderhandelingen. Volgens Asscher gaat dit akkoord “om toekomst die we mensen willen bieden en jongeren die we nieuwe kansen willen geven”. Volgens Bernard Wientjes, voorman van VNO-NCW, zijn de sociale partners tot een akkoord gekomen dat echt hervormd. “Het ongelofelijk dat we als FNV medeverantwoordelijkheid nemen. Als we met dit akkoord een ontslag hebben kunnen voorkomen, dan ben ik al gelukkig”, aldus Ton Heerts van de FNV.

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zitten na het akkoord nog met veel vragen over wat de consequenties zullen zijn voor de werkgelegenheid, belastingen en de begroting. PVV-leider Geert Wilders nog het akkoord ‘een schijnbeweging’, Arie Slob (ChristenUnie) vindt dat er ‘nog ontzettend veel onduidelijk is’. Slob:

“Het regeerakkoord is inmiddels drie keer herschreven en er wordt veel doorgeschoven. Ik zit nu met heel veel vragen over wat dit betekent voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de werkgelegenheid.”

Ook CDA-leider Sybrand Buma meent dat er niet zoveel overblijft van het regeerakkoord. Samen met D66 is hij benieuwd naar de precieze effecten van het akkoord, voordat hij kan zeggen of hij zijn steun zal geven.
GroenLinks-leider Bram van Ojik noemt het sociaal akkoord een goede basis voor het kabinet om mee aan de slag te gaan. Van Ojik:

“Hiermee is het regeerakkoord definitief voer voor historici. Mooi dat de sociale partners er uit zijn. Nu is het kabinet aan zet. Het akkoord vormt een goede basis om mee aan de slag te gaan. Er moet hoognodig iets gebeuren aan de snel oplopende werkloosheid.”

Update 19.30

De geplande bezuinigingen van 4 miljard euro voor volgend jaar gaan, als het akkoord van de werkgevers en werknemers door het kabinet wordt overgenomen, niet door. Dat heeft voorzitter Albert Jan Maat van land- en tuinbouworganisatie LTO Neerland. Hij noemt dit akkoord het ‘enig juiste antwoord’ op de lastige situatie waarin de Nederlandse economie verkeert. Maat:

“Het is goed om nu pas op de plaats te maken en de grote hervormingen nog even uit te stellen. Dat draagt bij aan het herstel van vertrouwen.”

Update 18.00

De sociale partners hebben een akkoord bereikt. Dat hebben werkgeversvoorman Bernard Wientjes en Ton Heerts van vakcentrale FNV bekend gemaakt. De sociale partners hebben het kabinet uitgenodigd voor overleg over het akkoord. Volgens Heerts zullen ze er wel uitkomen met het kabinet. Wientjes is iets voorzichtiger. ‘It needs three to tango, dus we moeten wel even afwachten of we met het kabinet ook zo ver komen’, aldus Wientjes. Zodra meer bekend is, wordt dit artikel aangevuld.

Update 16.00

De WW wordt toch ingekort, zo meldt de NOS donderdagmiddag. Eerder leek het erop dat de sociale partners hadden afgesproken de maximale WW-duur op drie jaar te houden.
Volgens de nieuwe afspraak zou in het derde jaar wel een werkloosheidsuitkering moeten blijven bestaan. Maar daarover moeten de sociale partners per bedrijfstak afspraken maken, aldus de NOS:

Verder blijft de uitkering het eerste jaar van de WW zoals die nu is: maximaal 70 procent van het laatst verdiende loon. Ook in het tweede jaar kunnen mensen nog aanspraak maken op WW.
Die uitkering kan hoger uitvallen dan 70 procent van het minimumloon. Dat is voor deze groep een verbetering ten opzichte van het regeerakkoord.

Update 11.15
De geplande versoepeling van het ontslagrecht wordt in verband met de hoge werkloosheid uitgesteld tot een datum die in het sociaal akkoord wordt opgenomen, zo meldt de Volkskrant. Welke datum is nog niet bekend. Ook worden maatregelen verwacht die de uitwassen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt moeten bestrijden.

De NOS meldt verder dat het plan van het kabinet om geen loonsverhoging te geven aan medewerkers in de zorg (de nullijn) van tafel is.

Ook de verplichting voor bedrijven om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen gaat van tafel. De werkgevers waren hier fel tegen. Er wordt nu gewerkt aan vrijwillige afspraken over het aan werk helpen van arbeidsgehandicapten.
Het kabinet Rutte heeft een sociaal akkoord hard nodig. Het wordt dan veel makkelijker steun te krijgen bij de oppositie voor het beleid. Dat is nodig omdat het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. 

Eerder
De maximale duur van de WW blijft drie jaar. Volgens een bericht in de Volkskrant gaat de overheid de eerste twee jaar van de werkloosheidsuitkering betalen, werknemers en werkgevers draaien op voor het derde jaar. Mogelijk wordt dat deels betaald door een extra premie, die werknemers maximaal tien euro per maand gaat kosten.

De duur van de werkloosheidsuitkering vormt een van de belangrijkste twistpunten op weg naar een sociaal akkoord. In het regeerakkoord hebben VVD en PvdA afgesproken de WW drastisch te versoberen, zowel wat duur als wat hoogte van de uitkering betreft. De vakbeweging heeft zich hiertegen vanaf het begin met hand en tand verzet. Met succes, naar nu lijkt.

De werkgevers hebben ook een eis weten te verzilveren. Voorlopig komt er nog geen quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. In plaats daarvan komt er een regeling die meer op vrijwilligheid is gebaseerd.

Daarmee zijn twee grote obstakels om tot een sociaal akkoord te komen uit de weg geruimd, en zou dat akkoord volgende week al definitief gesloten kunnen worden.

NOS: Oppositie wil effect akkoord weten

Volkskrant: Sociale partners akkoord: WW blijft maximaal drie jaar

Volkskrant: Ook akkoord over nullijn en ontslagrecht

NOS: Nullijn in de zorg van tafel

Video NOS: Asscher optimistisch over sociaal akkoord

NOS: WW toch verkort

Geef een reactie

Laatste reacties (244)