19

Polderaars akkoord: AOW in 2020 naar 66

Volkskrant achterhaalt vertrouwelijk plan werkgevers en werknemers

De Volkskrant heeft de hand weten te leggen op een vertrouwelijk plan waarover de sociale partners overeenstemming hebben bereikt: “De AOW- en de pensioenleeftijd gaan in 2020 omhoog naar 66 jaar en ze worden gekoppeld aan de levensverwachting. De hoogte van de AOW-uitkering wordt welvaartsvast en de hoogte van de pensioenen wordt afhankelijk van het behaalde beleggingsresultaat.”

De organisaties zouden het plan nog vóór de verkiezingen van 9 juni willen presenteren om zo de politiek min of meer voor een voldongen feit te plaatsen. De meeste partijen, met uitzondering van SP en PVV, zijn inmiddels voor en verhoging van de AOW-leeftijd.

De hoofdpunten van het akkoord zijn volgens de krant:

– In 2020 worden de AOW- en pensioenleeftijd verhoogd naar 66 jaar. Ze worden gekoppeld aan de levensverwachting. Elke vijf jaar wordt de leeftijd opnieuw bijgesteld.
– Werknemers kunnen zelf kiezen wanneer ze stoppen met werken. Stoppen ze voor hun 66ste, dan krijgen ze wel minder AOW en pensioen.
– De hoogte van de AOW-uitkering wordt gekoppeld aan de reële lonen in plaats van de cao-lonen.
– Er komt geen aparte regeling voor mensen met een zwaar beroep.
– De hoogte van de pensioenuitkering wordt (deels) gekoppeld aan de beleggingsresultaten.
– De pensioenpremies stijgen in principe niet.
– Sociale partners werken nog aan een plan om de positie van ouderen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De Volkskrant – Sociale partners: AOW in 2020 naar 66

cc-foto: Gerard Stolk

Geef een reactie

Laatste reacties (19)